ČSN EN ISO 898-6 (021005) Zrušená norma

Spojovací součásti- Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí

ČSN EN ISO 898-6 Spojovací součásti- Mechanické vlastnosti spojovacích součástí - Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení - Závit s jemnou roztečí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 898 specifikuje mechanické vlastnosti matic se stanoveným zkušebním zatížením pro zkoušky při rozsahu teploty okolí mezi 10 °C a 35 °C. Mechanické a fyzikální vlastnosti se mění s teplotou a pevnostní třídou. Výrobky odpovídající požadavkům této části ISO 898 jsou hodnoceny v rozsahu teplot okolí a není požadováno zachování specifikovaných fyzikálních vlastností při vyšších a nižších teplotách. Při teplotách vyšších nebo nižších než rozsah teplot okolí může docházet ke značné změně vlastností. Pokud se spojovací součásti používají nad nebo pod stanoveným rozsahem teplot okolí, je uživatel povinen se přesvědčit, že mechanické a fyzikální vlastnosti jsou vhodné pro příslušné podmínky použití.
Tato část ISO 898 platí pro matice:
- se jmenovitým průměrem závitu d od 8 mm do 39 mm včetně (s jemným závitem);
- se závitem ISO, s průměrem a roztečí podle ISO 68 a ISO 262 (s jemným závitem);
- s kombinací průměr/rozteč v souladu s ISO 261 (jemný závit);
- s toleranční třídou závitu 6H podle ISO 965-1 a ISO 965-2 (viz poznámka 2);
- se stanovenými mechanickými vlastnostmi;
- s rozměrem klíče podle ISO 272;
- se jmenovitou výškou matice větší nebo rovnou 0,5d1);
- vyrobené z uhlíkové nebo nízko legované oceli (viz poznámka 1).
Norma se nevztahuje na matice se speciálními vlastnostmi, jako
- svařitelnost;
- schopnost jištění (viz ISO 2320);
- odolnost proti korozi (viz ISO 3506);
- tepelná odolnost nad +300 °C nebo pod -50 °C.
POZNÁMKY
1. Matice vyrobené z automatové oceli se nedoporučují používat při teplotách nad +250 °C.
2. V případě jiných nebo větších tolerancí závitu než 6H se musí počítat se snížením pevnosti při stržení, viz tabulka 1.

Označení ČSN EN ISO 898-6 (021005)
Katalogové číslo 26050
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963260501
Norma byla zrušena k 1. 12. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 898-2 (021005)
Tato norma nahradila ČSN EN 20898-6 (021005) z května 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 898-1 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

ČSN EN ISO 898-2 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

ČSN EN ISO 898-3 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti

ČSN EN ISO 898-5 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

ČSN ISO 898-7 (021005)
Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm