ČSN EN ISO 898-2 (021005)

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

ČSN EN ISO 898-2 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 898 specifikuje mechanické a fyzikální vlastnosti matic s hrubou a jemnou roztečí, vyrobených z uhlíkové a legované oceli, když jsou zkoušeny při teplotě okolí od 10 C do 35 C
Matice vyhovující požadavkům této části ISO 898 jsou hodnoceny v teplotním rozsahu okolí. Při zvýšených a/nebo snížených teplotách si nemohou udržet specifikované mechanické a fyzikální vlastnosti.
POZNÁMKA 1- Matice vyhovující požadavkům této části ISO 898 mohou být používány v aplikacích při teplotách od -50 °C do +150 °C. Uživatelé by měli brát v úvahu zkoušené spojovací součásti z materiálů zkoušených mimo rámec teplot od -50 °C do +150 °C a nad maximální teplotu +300 °C k stanovení vhodného výběru pro aplikace.
POZNÁMKA 2- Informace pro výběr a použití ocelí při nižších a zvýšených teplotách jsou uvedeny například v EN 10269, ASTM F2281 a v ASTM A320/A320M.
Tato část ISO 898 platí pro matice:
a) vyrobené z uhlíkové nebo legované oceli;
b) se závitem s hrubou roztečí M5 <= D <= M39 a jemnou roztečí M8×1 <= D <= M39×3;
c) s trojúhelníkovým závitem ISO v souladu s ISO 68-1;
d) s kombinacemi průměr/rozteč v souladu s ISO 261 a ISO 262;
e) se specifikovanou třídou pevnosti, zahrnující zkušební zatížení;
f) s rozdílnými druhy matic: nízké matice, běžné matice a vysoké matice;
g) s minimální výškou m >= 0,45D;
h) s minimálním vnějším průměrem nebo rozměrem pro klíč s >= 1,45D (viz přílohu A);
i) pro spojení se šrouby s mechanickými vlastnostmi v souladu s ISO 898-1.
Pro žárově pozinkované matice viz ISO 10684.

Tato část ISO 898 nespecifikuje požadavky na vlastnosti jako:
- schopnost samojištění (viz ISO 2320);
- točivý moment/upínací síla (viz ISO 16047 zkušební metoda);
- svařitelnost;
- korozní odolnost.

Označení ČSN EN ISO 898-2 (021005)
Katalogové číslo 91719
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2012
Datum účinnosti 1. 12. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963917191
Tato norma nahradila ČSN EN 20898-2 (021005) z listopadu 1995
ČSN EN ISO 898-6 (021005) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 898-1 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

ČSN EN ISO 898-3 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti

ČSN EN ISO 898-5 (021005)
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč

ČSN ISO 898-7 (021005)
Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm