ČSN EN 20898-2 (021005) Zrušená norma

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou roztečí (ISO 898-2:1992)

ČSN EN 20898-2 Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou roztečí (ISO 898-2:1992)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 20898-2 Spojovací součásti.
02 1005 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí.
Část 2:

Tato norma je identická s EN 20898-2:199. Tato druhá část
ISO 898 stanoví

Norma neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví.
ČSN EN 20898-2 (třídicí znak 02 1005) byla vydána v
199. Spolu s ČSN EN 20 898-6 nahradila ČSN 01 1005 část 4
z 29. 1. 1980.
Poznámka: Norma má formát A 4 a není v archivu SZÚ.
NONBHP

Označení ČSN EN 20898-2 (021005)
Katalogové číslo 18021
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963180212
Změny a opravy opr. 3.96, Oprava 2 9.07t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 898-2 (021005)
Tato norma nahradila ČSN 02 1005-14 (021005) z prosince 1985
ČSN 02 1005-4 (021005) z prosince 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)