ICS 21.060.20 - Matice

ČSN 01 4090 (014090) - březen 1976

Doporučené průměry vrtáků pro závity matic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.83t

255 Kč

ČSN 01 4090-2 (014090) - duben 1964

Směrnice pro předvrtání děr pro závity matic a mezní rozměry malých průměrů

125 Kč

ČSN 01 4366 (014366) - duben 1966

Lícování závitů. Mezní úchylky lichoběžníkového nerovnoramenného závitu matice

32 Kč

ČSN EN ISO 225 (021001) - červen 2011

Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů

440 Kč

ČSN ISO 8992 (021002) - září 2011

Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice

190 Kč

ČSN 02 1005-6 (021005) - duben 1986

Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.96t

222 Kč

ČSN EN ISO 898-2 (021005) - listopad 2012

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

340 Kč

ČSN EN ISO 898-3 (021005) - leden 2019

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 3506-2 (021007) - říjen 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 28839 (021009) - únor 1995

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů

125 Kč

ČSN 02 1010 (021010) - leden 1961

Výchozí materiál pro šrouby a matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.63, Zb 7.63, Zc 2.71, Zd 12.73, Ze 1.82t, Ze 3.82t, opr. 6.82

129 Kč

ČSN EN ISO 2320 (021011) - červenec 2016 aktuální vydání

Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4759-1 (021014) - listopad 2001

Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C

590 Kč

ČSN EN ISO 6157-2 (021016) - únor 2005

Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice

230 Kč

ČSN ISO 7041 (021023) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12

190 Kč

ČSN EN ISO 10484 (021066) - únor 2005

Zkouška matic rozšiřováním

125 Kč

ČSN EN ISO 10485 (021067) - únor 2005

Zkouška matic zkušebním zatížením na kuželové podložce

125 Kč

ČSN EN 14831 (021091) - říjen 2005

Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení

340 Kč

ČSN 02 1111 (021111) - říjen 2003 aktuální vydání

Lícované šrouby s dlouhým závitem

190 Kč

ČSN 02 1169 (021169) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby pro přivařování

125 Kč

ČSN 02 1174 (021174) - říjen 2003 aktuální vydání

Závrtné šrouby do oceli (délka závrtného konce ~ 1d)

125 Kč

ČSN 02 1176 (021176) - říjen 2003

Závrtné šrouby do litiny (délka závrtného konce ~ 1,25 d)

125 Kč

ČSN 02 1178 (021178) - říjen 2003 aktuální vydání

Závrtné šrouby do slitin hliníku (délka závrtného konce ~ 2d)

125 Kč

ČSN 02 1352 (021352) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby s velkou čtyřhrannou hlavou do tvrdého dřeva

125 Kč

ČSN 02 1386 (021386) - říjen 2003 aktuální vydání

Šrouby s hákem pro napínače

125 Kč

ČSN EN ISO 4032 (021401) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN 02 1402 (021402) - říjen 2003 aktuální vydání

Přesné šestihranné matice malé

125 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN 1661 (021406) - duben 1999

Šestihranné matice s přírubou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 4036 (021407) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B

190 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 4161 (021410) - květen 2014

Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Hrubý závit

190 Kč

ČSN 02 1411 (021411) - říjen 2003 aktuální vydání

Korunové matice

125 Kč

ČSN 02 1412 (021412) - říjen 2003 aktuální vydání

Korunové matice nízké

125 Kč

ČSN 02 1413 (021413) - říjen 2003 aktuální vydání

Přesné korunové matice malé

125 Kč

ČSN 02 1416 (021416) - duben 1963

Drobné čtyřhranné matice nízké

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.68, Zb 10.73, Zc 3.81t, Zd 8.86

97 Kč

ČSN 02 1431 (021431) - prosinec 1970

Uzavřené matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.81t, Zb 8.86

97 Kč

ČSN 02 1441 (021441) - září 1987

Válcové matice s dírami

65 Kč

ČSN 02 1444 (021444) - září 1987

Válcové matice s drážkou

65 Kč

ČSN 02 1449 (021449) - duben 1969

Kruhové matice se zářezy

125 Kč

ČSN 02 1450 (021450) - prosinec 1975

Kruhové matice se zářezy a s drážkou

125 Kč

ČSN 02 1455 (021455) - prosinec 1975

Šestihranné matice pro přivařování

32 Kč

ČSN EN ISO 21670 (021456) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací součásti - Šestihranné matice s přírubou pro přivařování

190 Kč

ČSN 02 1461 (021461) - září 1987

Rýhované matice

65 Kč

ČSN 02 1462 (021462) - září 1987

Rýhované matice nízké

65 Kč

ČSN EN 14218 (021470) - září 2003

Šestihranné matice s přírubou - Jemný metrický závit

125 Kč

ČSN ISO 10663 (021471) - květen 2014

Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Jemná rozteč

190 Kč

ČSN EN 1664 (021474) - březen 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 7044 (021475) - květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN 1666 (021476) - březen 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou, (s nekovovou vložkou), s jemným metrickým závitem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.00t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

210 Kč

ČSN EN 1667 (021477) - březen 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové, s jemným metrickým závitem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 12125 (021478) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 12126 (021479) - květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 7720 (021480) - květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice, typ 2 - Pevnostní třída 9

190 Kč

ČSN EN ISO 7719 (021482) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10

190 Kč

ČSN EN ISO 7042 (021483) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12

190 Kč

ČSN EN ISO 10513 (021485) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12

190 Kč

ČSN 02 1491 (021491) - říjen 2003 aktuální vydání

Pojistné matice dvoudílné

125 Kč

ČSN EN ISO 7040 (021492) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10

190 Kč

ČSN EN ISO 10512 (021494) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10

190 Kč

ČSN EN ISO 10511 (021495) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou)

190 Kč

ČSN EN 1663 (021497) - duben 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 7043 (021498) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou), typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN 02 1529 (021529) - březen 1962

Matice do obrobených upínacích drážek T

32 Kč

ČSN EN ISO 4034 (021601) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C

190 Kč

ČSN 02 1611 (021611) - říjen 2003 aktuální vydání

Hrubé korunové matice

125 Kč

ČSN 02 1624 (021624) - říjen 2003 aktuální vydání

Čtyřhranné matice k základovým šroubům

125 Kč

ČSN 02 1665 (021665) - červen 1961

Křídlaté matice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 3.81t

97 Kč

ČSN 02 1682 (021682) - prosinec 1968

Matice pro napínače

32 Kč

ČSN 02 1683 (021683) - červen 1955

Matice pro napínače (krátká provedení)

65 Kč

ČSN 13 1500 (131500) - prosinec 1987

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Použití

65 Kč

ČSN EN 1515-1 (131501) - květen 2001

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 1: Výběr šroubů a matic

230 Kč

ČSN EN 1515-4 (131501) - červenec 2010

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES

230 Kč

ČSN 13 1505 (131505) - květen 1990

Potrubí. Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 13 1530 (131530) - prosinec 1987

Potrubí. Šestihranné matice vysoké pro přírubové spoje potrubí. Rozměry

125 Kč