ČSN EN 20898-6 (021005) Zrušená norma

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 6: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Jemný závit (ISO 898-6:1988)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 20898-6:1992. Tato šestá část ISO 898 stanoví mechanické vlastnosti matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Nevztahuje se na matice se speciálními vlastnostmi, jako jsou odolnost proti korozi, tepelná odolnost apod. ČSN EN 20898-6 (02 1005) byla vydána v květnu 1995. Spolu s ČSN EN 20 898-2 nahradila ČSN 01 1005 část 4 z 29.1.1980 a dále ČSN 02 1005 část 14 z 4.12.1984.

Označení ČSN EN 20898-6 (021005)
Katalogové číslo 17476
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1995
Datum účinnosti 1. 6. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963174761
Norma byla zrušena k 1. 9. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 898-6 (021005)
Tato norma nahradila ČSN 02 1005-14 (021005) z prosince 1985
ČSN 02 1005-4 (021005) z prosince 1980