ČSN EN 61331-1 (364731) Zrušená norma

Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů

ČSN EN 61331-1 Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN 61331-1specifikuje metody pro stanovení a vyjádření vlastností zeslabení materiálů ve tvaru tabule používané pro výrobu ochranných prostředků před rentgenovým zářením při jakosti záření, které je vyvoláno napětím rentgenky až 400 kV a celkovou filtrací až 3,5 mm Cu. Obsahuje požadavek na prohlášení o shodě s touto normou. Pro vlastnosti zeslabení platí termíny: Poměr zeslabení, vzrůstový faktor, ekvivalent zeslabení nebo ekvivalent olova. Norma není určena pro periodické kontroly ochranných prostředků z hlediska charakteru vlastností zeslabení pokaždé před a po jejich použití. Metody pro periodické kontroly ochranných prostředků, zvláště ochranných oděvů, metody stanovení zeslabení pomocí vrstev ve svazku záření a metody stanovení zeslabení pro účely ochrany před ionizujícím zářením, kterou poskytují stěny a další části instalace budou popsány v samostatných normách.

Označení ČSN EN 61331-1 (364731)
Katalogové číslo 66109
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2003
Datum účinnosti 1. 2. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963661094
Změny a opravy Z1 9.15t
Norma byla zrušena k 11. 6. 2017
a nahrazena ČSN EN 61331-1 ed. 2 (364731)
Tato norma nahradila ČSN IEC 1331-1 (364731) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61331-1 ed. 2 (364731)
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 1: Stanovení vlastností zeslabení materiálů

ČSN EN 61331-2 ed. 2 (364731)
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 2: Průhledné ochranné tabule

ČSN EN 61331-3 ed. 2 (364731)
Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů