ČSN P ENV 1991-2-4 (730035) Zrušená norma

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1991-2-4:1995. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1991-2-4:1995 a Národní aplikační dokument České republiky (NAD). Jestliže se ustanovení NAD odlišují od ustanovení ENV 1991-2 -4:1995, postupuje se podle NAD. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 0035. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Tato část ENV 1991 poskytuje všeobecné zásady a zatížení pro konstrukční navrhování pozemních a inženýrských staveb, včetně některých geotechnických hledisek a musí se používat ve spojení s ENV 1992 až 1999. Lze ji používat jako podklad pro navrhování konstrukcí, které nejsou zahrnuty v ENV 1992 až 1999, v nichž se uplatňují jiné materiály nebo jiná návrhová zatížení konstrukcí, rovněž zahrnuje konstrukční návrh pro stav během výstavby a pro dočasné konstrukce. Vztahuje se na všechny situace, při kterých konstrukce musí mít požadované provedení. Není přímo určena k hodnocení existujících staveb, pro návrh oprav a rekonstrukcí nebo pro posouzení při změně účelu užití konstrukce. Nepokrývá zvláštní návrhové situace,které vyžadují neobvyklé rozbory spolehlivosti, jako například konstrukce jaderných elektráren, pro něž je třeba používat speciální postupy. Tato část definuje pravidla a metody pro výpočet zatížení větrem pozemních stavebních konstrukcí až do výšky 200 m, jejich konstrukčních prvků a příslušenství. Zatížení větrem musí být vypočteno pro každou uvažovanou zatíženou plochu (celá konstrukce, nebo část - konstrukční prvky, obkladové a upevňovací). ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)
Katalogové číslo 26273
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 124 stran formátu A4
EAN kód 8590963262734
Změny a opravy UR 9.97
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

ČSN EN 1991-1-2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

ČSN EN 1991-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

ČSN EN 1991-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

foo