ČSN IEC 1772 (356625) Zrušená norma

Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Použití zobrazovacích jednotek (VDU)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma doplňuje IEC 964. Obsahuje požadavky návrhu pro použití zobrazovacích jednotek v blokových dozornách jaderných elektráren.
Pro blokové dozorny jaderných elektráren obsahuje IEC 964 obecné požadavky pro uspořádání , potřeby uživatelů a metody ověřování a prokázání platnosti. Tyto zásady nebudou v této normě opakovány. S touto normou mají být zároveň používány IEC 1227 a IEC/DIS 1771.
Norma pomáhá projektantovi optimalizovat vlastnosti systému používajícího zobrazovací jednotky spolu s konvenčními zobrazovači nebo místo konvenčních zobrazovačů:
- stanovením zásad pro využití výhod možností zobrazovacích jednotek;
- uvedením dobrých praktických příkladů a návodem projektantovi, jak se vyhnout nedostatkům v návrhu.
Norma obsahuje:
a) požadavky pro jasné stanovení skutečných informačních potřeb:
- vyplývající z informačních cílů, například provozu, údržby, bezpečnosti;
- nezbytný prostor, například rozmístění, uspořádání;
- hierarchie a/nebo vzájemné vazby;
- vyloučení nadbytečných informací;
- zajištění platnosti informací.
b) požadavky na kvalitu zobrazení, například:
- zřetelné a světelně ustálené zobrazení s nezbytnou aktualizační frekvencí;
- dostatečný prostor pro zobrazení a optimální uspořádání;
- odpovídající formáty zobrazení a velikosti symbolů;
- grafická, symbolická zobrazení navíc k alfanumerickému;
- normalizované běžně používané symboly a názvy;
- uspořádání z hlediska potřeb člověka, například populačních stereotypů;
- použití metod seskupování a kódování;
- použití shodných toků informací;
- přiměřená úroveň abstrakce na základě úrovně jednotlivých předpokládaných uživatelů.
c) metody snadného a rychlého přístupu k aktuálním požadovaným informacím:
- jednoduchým výběrem jednotlivých formátů nebo souborů formátů zobrazení podle informačních cílů;
- použitím různých druhů počítačového menu (obrazy sousedních informací) či jiných technik přístupu
k informacím (listování formátů, výběr na obrazovce, ap.) pomocí zobrazených kláves na stínítku nebo kláves mimo stínítka zobrazovací jednotky nebo pomocí kurzoru.
d) kritéria návrhu pro získání dostatečné spolehlivosti všech funkcí potřebných pro dosažení stanovených informačních cílů.
Tato norma je určena pro použití při navrhování nových blokových dozoren jaderných elektráren,
které jsou navrhovány podle IEC 964 a jejichž návrh byl zahájen po vydání této normy. Pokud má být norma použita pro rekonstrukce stávajících dozoren nebo navrhování řídicích míst, je třeba zvážit,
které provedené předpoklady (například úroveň automatizace) nelze použít.
Pokud je při rekonstrukci nezbytné provést nějakou odchylku oproti této normě, musí být její zdůvodnění zdokumentováno.

Označení ČSN IEC 1772 (356625)
Katalogové číslo 22312
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963223124
Norma byla zrušena k 1. 3. 2011
a nahrazena ČSN IEC 61772 (356625)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)