ČSN 06 3090 (063090) Aktuální vydání

Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů

ČSN 06 3090 Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví termíny a definice, týkající se zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů jež mají charakter průmyslových pecí. Stanoví třídění těchto zařízení v závislosti na různých hlediscích. Základem tohoto třídění je kritérium konstrukčního provedení reakčního (spalovacího) prostoru; dále pak technologická a provozní hlediska. Shrnuje rovněž základní konstrukční znaky těchto zařízení.
Dále norma stanoví metodiku sestavení tepelných bilancí spalovacích pecí na zneškodňování a energetické využívání odpadů, včetně výpočtu jednotlivých bilančních položek příjmu a výdeje tepla i ukazatelů charakterizujících tepelnou práci a technologickou funkci těchto zařízení.

Označení ČSN 06 3090 (063090)
Katalogové číslo 77495
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2007
Datum účinnosti 1. 4. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963774954
Tato norma nahradila ČSN 06 3090 (063090) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 30 90
  • ČSN 063090
  • ČSN 06 30 90 : 2007
  • ČSN 063090:2007
  • ČSN 06 3090:2007
foo