ČSN 06 3090 (063090) Zrušená norma

Zařízení pro termické zneškodňování odpadků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví termíny a definice, týkající se zařízení pro termické zneškodňování odpadů jež mají charakter průmyslových pecí. Stanoví třídění těchto zařízení v závislosti na různých hlediscích. Základem tohoto třídění je kritérium konstrukčního provedení reakčního (spalovacího) prostoru; dále pak technologická a provozní hlediska. Shrnuje rovněž základní konstrukční znaky těchto zařízení. Dále norma stanoví metodiku sestavení tepelných bilancí spalovacích pecí na zneškodňování odpadů, včetně výpočtu jednotlivých bilančních položek příjmu a výdaje tepla i ukazatelů charakterizujících tepelnou práci a technologickou funkci těchto zařízení. Mezi třídicími hledisky není účinnost s ohledem na exhalace závažných produktů spalovacího nebo pyrolyzního procesu. ČSN 06 3090 byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN 06 3090 (063090)
Katalogové číslo 21745
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963217451
Norma byla zrušena k 1. 4. 2007
a nahrazena ČSN 06 3090 (063090)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 30 90
  • ČSN 063090
  • ČSN 06 30 90 : 1997
  • ČSN 063090:1997
  • ČSN 06 3090:1997