ICS 13.030 - Odpady

ČSN 06 3090 (063090) - březen 2007 aktuální vydání

Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů

440 Kč

ČSN 07 7001 (077001) - prosinec 1984

Popelové hospodářství. Základní požadavky

125 Kč

ČSN 07 7002 (077002) - prosinec 1987

Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí

125 Kč

ČSN EN IEC 63000 (369083) - duben 2019

Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektronických produktů z hlediska omezování nebezpečných látek

230 Kč

ČSN 42 0030 (420030) - březen 1994

Ocelový a litinový odpad

230 Kč

ČSN 42 1331 (421331) - srpen 1990

Odpady neželezných kovů a jejich slitin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.01t, Z2 12.03t

437 Kč

ČSN 64 0003 (640003) - říjen 1996

Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví

125 Kč

ČSN 83 8035 (838035) - červenec 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek

230 Kč