ČSN ISO 660 (588756) Zrušená norma

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 660:1996. Specifikuje tři metody (dvě titrační a potenciometrickou) pro stanovení kyselosti v živočišných a rostlinných tucích a olejích, dále uváděných jako tuky. Přednostně se kyselost vyjadřuje jako číslo kyselosti, nebo jako kyselost, která se vypočte dohodnutým způsobem. Metoda popsaná v kapitole 4 je referenční. Metoda popsaná v kapitole 5 je použitelná pro tuky, které nejsou silně zabarveny. Metody nejsou použitelné pro vosky. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. Norma také stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, resp. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 660 (58 8756) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN ISO 660 (588756)
Katalogové číslo 21955
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963219554
Změny a opravy Z1 1.00t, Amd.1 4.06t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 660 (588756)
Tato norma nahradila ČSN 58 8756 (588756) z prosince 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)