ICS 67.200.10 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje.

ČSN EN 16995 (560070) - prosinec 2017

Potraviny - Rostlinné oleje a potraviny na bázi rostlinných olejů - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí souběžné HPLC-GC-FID analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16924 (560137) - listopad 2018

Potraviny - Stanovení zearalenonu v jedlých rostlinných olejích metodou LC-FLD nebo LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 21033 +Amd. 1 (580130) - únor 2016

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 9832 (580131) - únor 2004

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu zbytkového technického hexanu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - listopad 2020 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění

230 Kč

ČSN 58 0170-1 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Všeobecné ustanovenia

190 Kč

ČSN 58 0170-2 (580170) - duben 1980

Metódy skúšania majonéz. Senzorické skúšanie

190 Kč

ČSN 58 0170-3 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie hmotnosti obsahu spotrebiteľského balenia

32 Kč

ČSN 58 0170-4 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie sušiny

65 Kč

ČSN 58 0170-5 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie tuku

32 Kč

ČSN 58 0170-6 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie titrovateľných kyselín

65 Kč

ČSN 58 0170-7 (580170) - prosinec 1981

Metódy skúšania majonéz. Stanovenie chloridov

125 Kč

ČSN EN ISO 8294 (588720) - leden 2000

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu mědi, železa a niklu - Metoda elektrotermické atomové absorpční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12193 (588721) - srpen 2004 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení olova přímou atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15788-1 (588722) - únor 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 1: Metoda kapilární plynové chromatografie (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15788-2 (588722) - květen 2005

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 2: Metoda HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9936 (588723) - červenec 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC

230 Kč

ČSN EN ISO 15753 (588724) - červen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků

340 Kč

ČSN EN ISO 18363-2 (588725) - duben 2019

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 2: Metoda využívající pomalé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8534 (588727) - srpen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22959 (588728) - listopad 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí on-line donor-akceptor komplexní chromatografie a HPLC s fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11701 (588729) - květen 2010

Rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu fosfolipidů v lecitinech metodou HPLC s detektorem rozptylu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - duben 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů

230 Kč

ČSN EN ISO 5555 (588752) - červenec 2002 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 661 (588753) - leden 2011 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava zkušebního vzorku

125 Kč

ČSN EN ISO 6321 (588755) - listopad 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení bodu tání v otevřené kapiláře (bod tání posunem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756) - březen 2021 nové vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti

230 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - březen 2019 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla

230 Kč

ČSN ISO 6884 (588762) - duben 2021

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela

125 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - srpen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12966-1 (588767) - červenec 2015

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin

190 Kč

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - listopad 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

230 Kč

ČSN EN ISO 12966-3 (588767) - únor 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)

190 Kč

ČSN EN ISO 12966-4 (588767) - září 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 8292-1 (588768) - září 2010

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 1: Přímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8292-2 (588768) - září 2010

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 2: Nepřímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6886 (588774) - říjen 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15303 (588775) - duben 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Detekce a identifikace těkavých organických nečistot pomocí GC/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6463 (588776) - prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení butylhydroxyanisolu (BHA) a butylhydroxytoluenu (BHT) - Metoda plynové chromatografie

125 Kč

ČSN EN ISO 6885 (588777) - září 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 27107 (588778) - červen 2015 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu

230 Kč

ČSN EN ISO 6320 (588779) - říjen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu

190 Kč

ČSN EN ISO 663 (588780) - leden 2020 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot

190 Kč

ČSN ISO 7366 (588781) - prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu 1-monoacylglycerolů a glycerolu

125 Kč

ČSN EN ISO 16035 (588784) - březen 2006

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení halogenovaných uhlovodíků s nízkým bodem varu v jedlých olejích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 935 (588795) - únor 1996

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení titru

125 Kč

ČSN EN ISO 3656 (588796) - červenec 2011 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 6800 (588799) - říjen 1998

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení složení mastných kyselin v triacylglycerolech vázaných v poloze 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12228-1 (588800) - březen 2015

Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 1: Živočišné a rostlinné tuky a oleje

340 Kč

ČSN EN ISO 12228-2 (588800) - březen 2015

Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 2: Olivový olej a olej z olivových výlisků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 662 (588801) - prosinec 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3596 (588802) - duben 2002

Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení nezmýdelnitého podílu - Metoda diethyletherové extrakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18609 (588803) - duben 2002

Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení mezmýdelnitelného podílu - Metoda používající extrakci hexanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15774 (588804) - září 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16931 (588805) - září 2009 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polymerizovaných triglyceridů pomocí vysokoúčinné vylučovací chromatografie (HPSEC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15301 (588806) - červenec 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení sedimentu v surových tucích a olejích - Metoda s odstředivkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10539 (588807) - listopad 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení alkality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8420 (588809) - listopad 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu polárních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14103 (588810) - listopad 2020 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové

230 Kč

ČSN EN 14104 (588811) - srpen 2021 nové vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení čísla kyselosti

190 Kč

ČSN EN 14105 (588812) - červenec 2021 nové vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů

340 Kč

ČSN EN 14106 (588813) - říjen 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu

190 Kč

ČSN EN 14107 (588814) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP)

190 Kč

ČSN EN 14108 (588815) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN 14109 (588816) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií

190 Kč

ČSN EN 14110 (588817) - listopad 2019 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu

230 Kč

ČSN EN 14111 (588818) - prosinec 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení jodového čísla

190 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - červen 2021 nové vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)

230 Kč

ČSN EN ISO 19219 (588820) - červenec 2004

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení viditelných stop sedimentu v surových tucích a olejích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13884 (588821) - březen 2006

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení izolovaných trans izomerů metodou infračervené spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15302 (588822) - listopad 2017 aktuální vydání

[[Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází

230 Kč

ČSN EN ISO 23275-1 (588823) - leden 2010

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 1: Stanovení přítomnosti ekvivalentů kakaového másla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23275-2 (588823) - duben 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 2: Kvantitativní vyjádření ekvivalentů kakaového másla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29822 (588824) - říjen 2014

Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18395 (588825) - leden 2008

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení monoacylglycerolů, diacylglycerolů, triacylglycerolů a glycerolu metodou vysokoúčinné gelové chromatografie (HPSEC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17932 (588826) - únor 2012 aktuální vydání

Palmový olej - Stanovení zhoršování indexu bělitelnosti (DOBI) a obsahu karotenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 6883 (588827) - srpen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 29841 (588828) - listopad 2014

Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a' (feofytiny a, a' a pyrofeofytiny)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN ISO 12872 (588829) - říjen 2014

Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12873 (588830) - říjen 2014

Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu vosku kapilární plynovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14538 (656515) - listopad 2006

Tuky a deriváty olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku optickou emisní spektrální analýzou s induktivně vázanou plazmou (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč