Třída 5887 - Sypké cereální směsi. Metody zkoušení tuků a olejů

Zobrazit obsah třídy 58 - Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 8719 (588719) - prosinec 2006

Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.09t

157 Kč

ČSN EN ISO 8294 (588720) - leden 2000

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu mědi, železa a niklu - Metoda elektrotermické atomové absorpční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12193 (588721) - srpen 2004 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení olova přímou atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15788-1 (588722) - únor 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 1: Metoda kapilární plynové chromatografie (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15788-2 (588722) - květen 2005

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 2: Metoda HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9936 (588723) - červenec 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC

230 Kč

ČSN EN ISO 15753 (588724) - červen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků

340 Kč

ČSN EN ISO 18363-1 (588725) - červen 2022

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 1: Metoda využívající rychlé alkalické transesterifikace a měření 3-MCPD a diferenční měření glycidolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18363-2 (588725) - duben 2019

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 2: Metoda využívající pomalé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18363-3 (588725) - červen 2022

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 3: Metoda využívající kyselé transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18363-4 (588725) - duben 2022

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 4: Metoda využívající rychlé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu metodou GC-MS/MS

340 Kč

ČSN EN ISO 8534 (588727) - srpen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22959 (588728) - listopad 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí on-line donor-akceptor komplexní chromatografie a HPLC s fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11701 (588729) - květen 2010

Rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu fosfolipidů v lecitinech metodou HPLC s detektorem rozptylu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11702 (588730) - duben 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů

230 Kč

ČSN EN ISO 5555 (588752) - červenec 2002 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 661 (588753) - leden 2011 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava zkušebního vzorku

125 Kč

ČSN EN ISO 6321 (588755) - prosinec 2021 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení bodu tání v otevřené kapiláře - Bod tání posunem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 660 (588756) - březen 2021 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22115 (588757) - duben 2022

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Relativní složení olejů a derivátů pomocí kapilární plynové chromatografie (metoda otisku prstu)

340 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - březen 2019 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla

230 Kč

ČSN ISO 6884 (588762) - duben 2021

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela

125 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - srpen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12966-1 (588767) - červenec 2015

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin

190 Kč

ČSN EN ISO 12966-2 (588767) - listopad 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

230 Kč

ČSN EN ISO 12966-3 (588767) - únor 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)

190 Kč

ČSN EN ISO 12966-4 (588767) - září 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 8292-1 (588768) - září 2010

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 1: Přímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8292-2 (588768) - září 2010

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 2: Nepřímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6886 (588774) - říjen 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15303 (588775) - duben 2009

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Detekce a identifikace těkavých organických nečistot pomocí GC/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6463 (588776) - prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení butylhydroxyanisolu (BHA) a butylhydroxytoluenu (BHT) - Metoda plynové chromatografie

125 Kč

ČSN EN ISO 6885 (588777) - září 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 27107 (588778) - červen 2015 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu

230 Kč

ČSN EN ISO 6320 (588779) - říjen 2017 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu

190 Kč

ČSN EN ISO 663 (588780) - leden 2020 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot

190 Kč

ČSN ISO 7366 (588781) - prosinec 1994

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu 1-monoacylglycerolů a glycerolu

125 Kč

ČSN EN ISO 16035 (588784) - březen 2006

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení halogenovaných uhlovodíků s nízkým bodem varu v jedlých olejích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 935 (588795) - únor 1996

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení titru

125 Kč

ČSN EN ISO 3656 (588796) - červenec 2011 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 6800 (588799) - říjen 1998

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení složení mastných kyselin v triacylglycerolech vázaných v poloze 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo