ČSN EN ISO 12966-2 (588767) Aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-2 Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu přípravy methylesterů mastných kyselin.
Zahrnuje metody pro přípravu methylesterů mastných kyselin z živočišných a rostlinných tuků a olejů, mastných kyselin a solí mastných kyselin. Za účelem pokrytí různých požadavků, jsou specifikovány čtyři metody methylace, a to:
a) "rychlý" postup transmethylace za bazických podmínek;
b) "obecný" postup transmethylace/methylace za postupných bazických a kyselých podmínek;
c) postup transmethylace/methylace fluoridu boritého (BF3);
d) alternativní postup transmethylace glyceridů pomocí kyselé katalýzy.
Takto připravené methylestery se použijí v různých analytických postupech, vyžadujících takovéto deriváty, např. plynovo-kapalinová chromatografie (GLC), tenkovrstvá chromatografie (TLC) a infračervená spektrometrie (IR).
Mléko a mléčné výrobky (nebo tuk pocházející z mléka a mléčných výrobků) jsou vyňaty z předmětu této normy.

Označení ČSN EN ISO 12966-2 (588767)
Katalogové číslo 503580
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135035809
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 12966-2 (588767) z dubna 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12966-1 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-3 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)

ČSN EN ISO 12966-4 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie

foo