ČSN EN ISO 12966-1 (588767)

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-1 Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 12966 poskytuje přehled o stanovení volných a vázaných mastných kyselin, v živočišných a rostlinných tucích a olejích plynovou chromatografií s jejich následným převedením na methylestery mastných kyselin (FAMEs).
Kvalitativní a kvantitativní stanovení složení mastných kyselin plynovou chromatografií (GLC) má široké použití při analýzách tuků. Používá se pro charakterizaci tuků a olejů nebo tučných potravin po extrakci oleje z matrice. Vázané mastné kyseliny triacylglycerolů (TAGs) a, v závislosti na metodě esterifikace, volné mastné kyseliny (FFA) a ostatní tuky, se převedou na methylestery mastných kyselin (FAMEs), které se stanoví pomocí kapilární plynové chromatografie. V závislosti na počtu různých mastných kyselin (teoreticky může být přítomno více než 50 různých mastných kyselin) se pro oddělení použijí kapilární kolony o délce 10 m až 100 m.
Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin je použitelná pro všechny přírodní a syntetické směsi tri-, di-, a monoacylglycerolů, pro estery mastných kyselin, volné mastné kyseliny, soli mastných kyselin a ostatní směsi tuků. S touto sadou norem se mohou stanovit FAMEs od C4 do C26, včetně nasycených methylesterů mastných kyselin, cis- a trans- mononenasycené methylestery mastných kyselin a cis- a trans- polynenasycené methylestery mastných kyselin.
Pro stanovení mastných kyselin s krátkými řetězci, se často používají isopropyl a butylestery tak, aby se zabránilo interferencím s píkem rozpouštědla a z důvodu snížení rozdílů v odezvách detektoru.

Označení ČSN EN ISO 12966-1 (588767)
Katalogové číslo 97811
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963978116
Tato norma nahradila ČSN ISO 5508 (588766) z prosince 1994
ČSN EN ISO 15304 (588808) z listopadu 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12966-2 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-3 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)

ČSN EN ISO 12966-4 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie

foo