ČSN ISO 5508 (588766) Zrušená norma

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Analýza methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5508:1990. Dává obecný návod pro aplikaci plynové chromatografie při použití náplňových nebo kapilárních kolon na stanovení kvalitativního složení směsi methylesterů mastných kyselin, získaných podle metody ISO 5509. Metoda není použitelná pro polymerní mastné kyseliny. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma také stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 5508 (58 8766) byla vydána v prosinci 1994.
"Změnou 1)-11/1995", vydanou v prosinci 1995, se s účinností od 1.1.1996 doplňuje označení shodnosti s EN 5508:1995.

Označení ČSN ISO 5508 (588766)
Katalogové číslo 17035
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1994
Datum účinnosti 1. 1. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963170350
Změny a opravy Oprava 1 1.95t, Z1 11.95
Norma byla zrušena k 1. 8. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 12966-1 (588767)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo