ČSN EN ISO 12966-4 (588767) Aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie

ČSN EN ISO 12966-4 Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení methylesterů mastných kyselin (FAMEs), získaných transesterifikací nebo esterifikací z tuků, olejů a mastných kyselin pomocí kapilární plynové chromatografie (GLC). Methylestery mastných kyselin od C8 do C24, včetně nasycených methylesterů mastných kyselin, cis- a trans-mononenasycených methylesterů mastných kyselin a cis- a trans-polynenasycených methylesterů mastných kyselin, mohou být rozděleny za použití této části ISO 12966.
Metoda je použitelná pro surové, rafinované, částečně hydrogenované nebo zcela hydrogenované tuky, oleje a mastné kyseliny získané z živočišných a rostlinných zdrojů.
Metoda není vhodná pro analýzy mléčných tuků a olejů pocházejících od přežvýkavců, nebo produktů obohacených konjugovanou kyselinou linolovou (CLA). Mléko a mléčné výrobky (nebo tuk pocházející z mléka a mléčných výrobků) jsou vyňaty z působnosti této části ISO 12966.
Tato část ISO 12966 není použitelná pro di-, tri-, polymerované a oxidované mastné kyseliny a tuky a oleje.

Označení ČSN EN ISO 12966-4 (588767)
Katalogové číslo 500739
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135007394
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 12966-4 (588767) z ledna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12966-1 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-2 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-3 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)