ČSN EN ISO 12966-4 (588767) Zrušená norma

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 12966 specifies a method for the determination of fatty acid methyl esters (FAMEs) derived by transesterification or esterification from fats, oils, and fatty acids by capillary gas chromatography (GLC). Fatty acid methyl esters from C8 to C24 can be separated using this part of ISO 12966 including saturated fatty acid methyl esters, cis- and trans-monounsaturated fatty acid methyl esters, and cis- and trans-polyunsaturated fatty acid methyl esters.
The method is applicable to crude, refined, partially hydrogenated, or fully hydrogenated fats, oils, and fatty acids derived from animal and vegetable sources.
This method is not suitable for the analysis of dairy, ruminant fats and oils, or products supplemented with conjugated linoleic acid (CLA). Milk and milk products (or fat coming from milk and milk products) are excluded from the scope of this part of ISO 12966.
This part of ISO 12966 is not applicable to di-, tri-, polymerized and oxidized fatty acids, and fats and oils.

Označení ČSN EN ISO 12966-4 (588767)
Katalogové číslo 98565
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963985657
Norma byla zrušena k 1. 10. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 12966-4 (588767)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12966-1 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-2 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-3 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)