ČSN EN ISO 12966-2 (588767) Zrušená norma

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-2 Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Oleje a tuky (tj. kapalné a pevné lipidy) jsou složeny převážně z esterů mastných kyselin glycerolu (triacylglyceroly, TAGs), s menším množstvím esterů mastných kyselin sterolů a alifatických alkoholů s dlouhým řetězcem. Vzhledem k vysoké molekulové hmotnosti TAGs a jejich následné nízké těkavosti, jsou obtížně stanovitelné přímo plynovou chromatografií (GC), a to zejména pokud je požadována podrobná analýza nenasycených mastných kyselin. Mastné kyseliny sami o sobě špatně chromatografují (s výjimkou mastných kyselin s krátkými řetězci, např. kyselina butanová nebo pentanová). V praxi je proto lepší před GC vytvořit estery mastných kyselin, obvykle methylestery (FAME).

Označení ČSN EN ISO 12966-2 (588767)
Katalogové číslo 97173
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963971735
Změny a opravy Oprava 1 11.16t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 12966-2 (588767)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 12966-2 (588767) z září 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12966-1 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin

ČSN EN ISO 12966-3 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)

ČSN EN ISO 12966-4 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie