ČSN EN 722-1 (300043) Zrušená norma

Silniční vozidla - Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 722-1:1996. Obsahuje národní předmluvu, která uvádí: "Norma specifikuje požadavky na instalaci vytápěných systémů na topný olej v karavanech a mobilních domovech se zřetelem na bezpečnost." Tato norma se skládá ze dvou částí: 1 - karavany a mobilní domovy, 2 - Motorové karavany. Tato část 1 platí pro instalace, používající topný olej podle definice normy (ČSN) EN 27418. Jsou normalizovány jen poměrně stručné požadavky (kapitola 4), to zejména požadavky na instalaci, umístění, vytápění, palivové potrubí, zplodiny, požární ventil apod. Za pozornost stojí zejména normalizovaná opatření k tomu, aby produkty spalování neznečišťovaly ovzduší karavanů a mobilních domovů. ČSN EN 722-1 (30 0043) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN EN 722-1 (300043)
Katalogové číslo 21952
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963219523
Norma byla zrušena k 1. 9. 2005
a nahrazena ČSN EN 722-1 (300043)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)