ČSN EN 60320-1 (354508) Zrušená norma

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 60320-1 + A1 z listopadu 1995. Výrobky, které vyhovovaly EN 60320-1:1987 a jejím změnám A11 a A1 před 1.3.1997, pokud to může být výrobcem nebo certifikačním orgánem prokázáno, mohou být podle předchozí normy vyráběny do 1.3. 2002. ČSN EN 60320-1 platí pro dvojpólové nástrčky a přívody pouze na střídavý proud s ochranným kontaktem nebo bez něho, na jmenovité napětí do 250 V a jmenovitý proud do 16 A pro domácnost a podobné všeobecné účely, určené pro připojení šňůry k elektrickým spotřebičům nebo jiným elektrickým zařízením o kmitočtu 50 Hz nebo 60 Hz. Velmi rozsáhlá norma, cca 112 stran. ČSN EN 60320-1 (35 4508) byla vydána v srpnu 1997.
"Změnou A1) z r.1998", vydanou v srpnu 1998, se s účinností od 1.9.1998 provádějí v normě rozsáhlé opravy a změny.
"Změnou A2) z r.1999", vydanou v září 1999, se s účinností od 1.10.1999 provádějí v normě další rozsáhlé opravy a změny.

Označení ČSN EN 60320-1 (354508)
Katalogové číslo 26225
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 112 stran formátu A4
EAN kód 8590963262253
Změny a opravy A1 8.98t, A2 9.99t, Z1 7.02t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2004
Tato norma nahradila ČSN EN 60320-1 +A1 (354508) z listopadu 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60320-1 ed. 4 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60320-2-1 ed. 2 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

ČSN EN 60320-2-2 ed. 2 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-2: Propojovací zásuvky a vidlice pro domácnost a podobná zařízení

ČSN EN 60320-2-3 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

ČSN EN 60320-2-4 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

ČSN EN 60320-3 (354508)
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky