ČSN EN ISO 527-3 (640604) Zrušená norma

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

ČSN EN ISO 527-3 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 527-3:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 527-3:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato třetí část normy specifikuje podmínky pro stanovení tahových vlastností fólií nebo desek z plastů s tloušťkou menší než 1 mm na základě všeobecných principů uvedených v části 1. Poznámka: Odkaz na desky s tloušťkou větší než 1 mm je pro uživatele uveden v části 2 této Mezinárodní normy. Tato část ISO 527 není vhodná pro stanovení tahových vlastností: lehčených hmot, plastů vyztužených tkaninami. Normu doplňují čtyři obrázky zkušebního tělesa s popisem. Norma neřeší, ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN EN ISO 527-3 (64 0604) byla vydána v srpnu 1997. Nahradila ČSN 64 0604 z 10.10.1980.

Označení ČSN EN ISO 527-3 (640604)
Katalogové číslo 21997
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963219974
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 527-3 (640604)
Tato norma nahradila ČSN 64 0604 (640604) z prosince 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 527-1 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO 527-2 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ČSN EN ISO 527-4 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

ČSN EN ISO 527-5 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny