ČSN EN 1093-3 (833240) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emisí nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Stanovení míry emisí látek znečišťujících vzduch - Zkušební metoda využívající skutečného znečištěného vzduchu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1093-3:1996. Tato norma popisuje postup při měření míry emisí nebezpečných látek šířených vzduchem (v ovzduší) u strojů, použitím zkušebního zařízení, za určených provozních podmínek. Neurčuje žádné hodnoty rychlosti vzduchu u vdechovatelných částic prachu. Měření míry emisí u strojů, určující znečištění vzduchu, může sloužit pro: vyhodnocení provedení stroje, vyhodnocení zdokonalení stroje, porovnání strojů se skupinami strojů stejného určení (skupiny jsou určeny funkcí a zpracovávanými materiály), přiřazení strojů ze stejné skupiny podle jejich míry emisí, stanovení úrovně technického stavu strojů ve vztahu k jejich míře emisí. Normalizovány jsou dále: princip, popis zkušebního zařízení, vyjádření výsledků a protokol zkoušky. Postup normalizované zkoušky je tedy podrobně popsán. ČSN EN 1093-3 (83 3240) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN EN 1093-3 (833240)
Katalogové číslo 21970
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963219707
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN 1093-3 (833240)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1093-1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

ČSN EN 1093-11 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

ČSN EN 1093-2 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu

ČSN EN 1093-3 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

ČSN EN 1093-4 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

ČSN EN 1093-6 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

ČSN EN 1093-7 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

ČSN EN 1093-8 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

ČSN EN 1093-9 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti