ČSN EN 1093-8 +A1 (833240) Aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

ČSN EN 1093-8 +A1 Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1093-8

Tato evropská norma specifikuje metodu měření na zkušební stolici pro měření parametru koncentrace polutantu určené nebezpečné látky od strojů použitím zkušební stolice, při stanovených provozních podmínkách.
Tato metoda je použitelná pouze pro stanovení emitovaných plynů, par a vdechovaných částic.
Stanovení míry emise polutantu na zkušební stolici (viz EN 1093-3) musí být použito vždy je-li to možné.
Měření parametru koncentrace polutantu stroje může sloužit pro:
a) hodnocení výkonnosti stroje;
b) hodnocení zlepšení stroje;
c) porovnání strojů v rámci skupiny strojů se stejným předpokládaným použitím (skupiny jsou definovány funkcí a zpracovávanými materiály);
d) klasifikaci strojů ze stejné skupiny podle jejich parametrů koncentrace polutantu;
e) určení stavu techniky strojů s ohledem k jejich parametru koncentrace polutantu.
Norma nahrazuje ČSN EN 1093-8 z října 1999.
Tato norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.

V Praze dne 30.10.2008 Václav Svoboda - ASFERG
Křenova 268/12
162 00 Praha 6

Označení ČSN EN 1093-8 +A1 (833240)
Katalogové číslo 82455
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963824550
Tato norma nahradila ČSN EN 1093-8 (833240) z října 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1093-1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

ČSN EN 1093-11 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

ČSN EN 1093-2 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu

ČSN EN 1093-3 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

ČSN EN 1093-4 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

ČSN EN 1093-6 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

ČSN EN 1093-7 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

ČSN EN 1093-9 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti