ČSN EN 1093-11 +A1 (833240) Aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

ČSN EN 1093-11 +A1 Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1093-11

Tato norma popisuje metodu pro měření indexu dekontaminace čisticích systémů vzduchu, např. zachycovací zařízení včetně místního odsávacího zařízení, systémů pro zkrápění vodou, a kde je to vhodné, odlučovacího zařízení instalovaného na stroji. Tato metoda používá skutečného polutantu a může být použita v místnosti nebo provozních prostředích.
Má být přihlédnuto k tomu, že při zkoušce, zvláště při vypnutém nebo odstraněném čisticím systému vzduchu, může dosáhnout koncentrace nebezpečných látek, jsou-li tyto látky přítomny, úrovní, při kterých je obsluha a další zaměstnanci přítomni v místnosti vystaveni riziku ohrožení zdraví.
Upozornění: Tato norma se nezabývá ochrannými opatřeními, která jsou požadována ke snížení těchto rizik.
Měření indexu dekontaminace čisticího systému vzduchu může sloužit pro:
- hodnocení výkonnosti čisticího systému vzduchu stroje;
- hodnocení zlepšení čisticího systému vzduchu;
- porovnání čisticích systémů vzduchu u strojů podobné konstrukce;
- klasifikaci čisticích systémů vzduchu podle jejich účinnosti dekontaminace;
- určení objemového průtoku vzduchu, v případě odsávacího systému, který je nutný k dosažení určeného stupně dekontaminace;
- určení stavu techniky čisticích systémů vzduchu pro stroje, pokud jde o účinnost dekontaminace.
Norma nahrazuje ČSN EN 1093-11 z dubna 2002.
Tato norma obsahuje i nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.

V Praze dne 31.10.2008
Václav Svoboda - ASFERG
Křenova 268/12
162 00 Praha 6

Označení ČSN EN 1093-11 +A1 (833240)
Katalogové číslo 82519
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963825199
Tato norma nahradila ČSN EN 1093-11 (833240) z dubna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1093-1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

ČSN EN 1093-2 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu

ČSN EN 1093-3 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

ČSN EN 1093-4 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

ČSN EN 1093-6 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

ČSN EN 1093-7 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

ČSN EN 1093-8 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

ČSN EN 1093-9 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti