ČSN 01 6910 (016910) Zrušená norma

Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory a zásady formálního uspořádání obchodních a úředních písemností. Při úpravě zvláštních písemností (právních, bibliografických apod. ) je třeba se řídit dalšími příslušnými směrnicemi nebo normami. Pravopisná stránka se řídí Pravidly českého pravopisu.

Označení ČSN 01 6910 (016910)
Katalogové číslo 26334
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963263342
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
a nahrazena ČSN 01 6910 (016910)
Tato norma nahradila ČSN 01 6910 (016910) z března 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 69 10
  • ČSN 016910
  • ČSN 01 69 10 : 1997
  • ČSN 016910:1997
  • ČSN 01 6910:1997