ČSN 01 6910 (016910) Zrušená norma

Úprava písemností zpracovaných textovými editory

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory stanoví pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní interpunkčních znamének, zkratek, značek a čísel, stanoví postupy při zvýrazňování a členění textů a zásady formálního uspořádání textového sloupce.
Další část normy obsahuje požadavky na psaní adres určených příjemcům v České republice i v zahraničí a podává návod pro úpravu obchodních a úředních dopisů, e-mailů a pro vypracování tabulek.

Označení ČSN 01 6910 (016910)
Katalogové číslo 78349
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2007
Datum účinnosti 1. 5. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963783499
Norma byla zrušena k 1. 8. 2014
a nahrazena ČSN 01 6910 (016910)
Tato norma nahradila ČSN 01 6910 (016910) z listopadu 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 69 10
  • ČSN 016910
  • ČSN 01 69 10 : 2007
  • ČSN 016910:2007
  • ČSN 01 6910:2007
foo