ČSN EN 137100 (358221) Zrušená norma

Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro střídavý proud s tekutým elektrolytem určené pro spouštění motorů - Kvalifikační schválení

ČSN EN 137100 Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro střídavý proud s tekutým elektrolytem určené pro spouštění motorů - Kvalifikační schválení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato specifikace se vztahuje na hliníkové elektrolytické kondenzátory s tekutým elektrolytem určené především pro spouštění střídavých motorů. Popisuje kondenzátory pro připojení k vinutím asynchronních motorů napájených z jednofázové soustavy o kmitočtu do 100 Hz včetně, o jmenovitých napětích do 500 V včetně.
Předepisuje doporučené jmenovité hodnoty a charakteristiky a vybírá ze specifikace EN 137000 příslušné postupy hodnocení jakosti, zkoušky a měřicí metody a uvádí obecné provozní požadavky na tento typ kondenzátoru.

Označení ČSN EN 137100 (358221)
Katalogové číslo 22362
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963223629
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
Tato norma nahradila ČSN 35 8351 (358351) z června 1969
Dostupnost skladem (tisk na počkání)