ČSN EN 469 (832800) Zrušená norma

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče

ČSN EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje minimální hodnoty požadavků na technické provedení ochranných oděvů nošených při likvidaci požárů a při přidružených činnostech, jako je například záchranářství a pomoc při haváriích. Oděv splňující požadavky dané touto normou není určen k ochraně při zásazích, kde je reálné nebezpečí výskytu chemikálií nebo plynů. Norma určuje požadavky na všeobecné provedení oděvu, minimální hodnoty požadavků pro použité materiály a metody zkoušek pro stanovení těchto hodnot. Požadované úrovně technického provedení mohou být dosaženy použitím jedné nebo více oděvních součástí.
U oděvů odpovídajících této evropské normě je zahrnuta i možnost náhodného postříkání chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami, avšak norma není určena pro speciální oděvy používané v dalších vysoce rizikových situacích, například reflexní ochranné oděvy. Norma se nezabývá ochranou hlavy, rukou a chodidel nebo ochranou proti dalším nebezpečím, například chemickému, biologickému, radiologickému či elektrickému nebezpečí. Tyto aspekty jsou pokryty příslušnými evropskými normami.

Označení ČSN EN 469 (832800)
Katalogové číslo 75725
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 2006
Datum účinnosti 1. 6. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963757254
Změny a opravy A1 7.07t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2015
a nahrazena ČSN EN 469 (832800)
Tato norma nahradila ČSN EN 469 (832800) z srpna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)