ČSN EN 469 (832800) Zrušená norma

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče

ČSN EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této evropské normě jsou stanoveny minimální hodnoty technických požadavků na ochranný oděv proti teplu a ohni navržený pro používání při zásazích proti požárům. Norma se nevztahuje na ochranné oděvy používané při hašení požárů v otevřeném terénu (viz EN 15614) nebo oděvy pro speciální zásahy (viz EN 1486).
Tato evropská norma pokrývá obecné provedení oděvu, minimální technické hodnoty používaných materiálů, zkušební metody pro stanovení těchto technických hodnot, značení a informace poskytované výrobcem a jsou v ní uvedeny technické požadavky pro dvě třídy provedení.
Tato evropská norma se netýká žádné ochrany proti dalším nebezpečím, jako jsou nebezpečí chemická, elektrická, biologická, radiologická nebo vyžadující zvýšenou viditelnost, ani se nevztahuje na ochranu hlavy, rukou a chodidel.

Označení ČSN EN 469 (832800)
Katalogové číslo 96799
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2015
Datum účinnosti 1. 3. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963967998
Norma byla zrušena k 1. 11. 2015
a nahrazena ČSN EN 469 (832800)
Tato norma nahradila ČSN EN 469 (832800) z května 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)