ČSN EN 1093-4 (833240) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emisí nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1093-4:1996. Tato norma popisuje metodu měření účinnosti zachycení u instalovaných odsávacích zařízení u strojů. Metoda je založena na technice značení atomů a může být použita u všech druhů zkoušky prostředí ( laboratorní, vnitřního a venkovního prostředí, viz ENV 1093-1). Tato technika je použitelná pouze tehdy, jestliže značené atomy prokazují aerodynamické chování srovnatelné se skutečným znečištěním. Měření účinnosti zachycení u odsávacích zařízení může sloužit pro: vyhodnocení provedení odsávacího zařízení u stroje, vyhodnocení zdokonalení odsávacího zařízení, porovnání odsávacích zařízení u strojů podobné konstrukce, klasifikaci odsávacích zařízení podle jejich účinnosti zachycení, určení rychlosti proudění vzduchu v odsávacím zařízení, aby byla dosažena určená úroveň účinnosti zachycení, určení technického stavu odsávacích zařízení u strojů s ohledem k účinnosti zachycení. Normalizovány jsou: princip, zjednodušené vyjádření účinnosti zachycení, zkušební metoda, kontrolní parametry a ovlivňující faktory, protokol zkoušky. ČSN EN 1093-4 (83 3240) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN EN 1093-4 (833240)
Katalogové číslo 21969
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963219691
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1093-4 +A1 (833240)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1093-1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

ČSN EN 1093-11 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

ČSN EN 1093-2 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu

ČSN EN 1093-3 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

ČSN EN 1093-4 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

ČSN EN 1093-6 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

ČSN EN 1093-7 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

ČSN EN 1093-8 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

ČSN EN 1093-9 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti