ČSN IEC 544-4 (346411) Zrušená norma

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Uživatelský třídící systém pro prostředí ionizujícího záření

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Účelem tohoto třídění je stanovit postup pro výběr a značení izolačních materiálů, které mají sloužit v prostředí ionizujícího záření při provozu jaderných reaktorů, při výrobě a přepracování jaderného paliva, v ozařovnách, u urychlovačů částic a u rentgenových zařízení.
Tento systém třídění zavádí sadu parametrů, přičemž definuje použitelnost trojice druhů polymerových materiálů (tuhé plasty, ohebné plasty, elastomery) pro provoz v zařízeních, která jsou exponována ionizujícímu záření. Tvoří základ pro kvantitativní hodnocení vhodnosti těchto materiálů pro používání v podmínkách ionizujícího záření a poskytuje tedy vodítko pro materiálové specifikace a hospodářské smlouvy mezi dodavateli a odběrateli.

Označení ČSN IEC 544-4 (346411)
Katalogové číslo 26326
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963263267
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN 60544-4 (346411)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60544-1 ed. 2 (346411)
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 1: Interakce ionizujícího záření a dozimetrie

ČSN EN 60544-2 (346411)
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky

ČSN EN 60544-4 (346411)
Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 4: Systém klasifikace pro provoz v radiačních prostředích

ČSN EN 60544-5 ed. 2 (346411)
Elektroizolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření - Část 5: Postupy hodnocení stárnutí během provozu