ČSN 33 3301 (333301) Zrušená norma

Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do 52 kV

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a stavbu venkovních elektrických vedení s napětím do 52 kV včetně přípojek a sdělovacích vedení energetických podniků a společností. Podle normy se navrhují a staví: a) nová vedení, b) stávající vedení v případě jejich rekonstrukce nebo rozšíření. Norma neplatí pro venkovní elektrická vedení s napětím nad 52 kV, trakční vedení a vedení již připravovaná: projekčně - nejdéle do 24 měsíců od účinnosti této normy a realizačně - nejdéle do 12 měsíců od převzetí projektové dokumentace. Tato vedení mohou být realizována podle ČSN 33 3300:1983. Rozsáhlá norma obsahuje 17 termínů a definic, dále společné požadavky a konečně specifické požadavky např. na venkovní vedení nn a vn, na základy, souběhy a křižovatky vedení, souběhy s dráhami apod. ČSN 33 3301 byla vydána v srpnu 1997. Nahradila částečně ČSN 33 3301 z 27.1.1983 a platí pro venkovní vedení s napětím do 52 kV. ČSN 33 3300 z 27.1.1983 zůstává v platnosti pro venkovní vedení nad 52 kV.

Označení ČSN 33 3301 (333301)
Katalogové číslo 26303
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963263038
Změny a opravy Z1 9.05t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2007
a nahrazena ČSN EN 50423-1 (333301)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 33 01
  • ČSN 333301
  • ČSN 33 33 01 : 1997
  • ČSN 333301:1997
  • ČSN 33 3301:1997