ČSN EN 50341-1 ed. 2 (333300) Aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace

ČSN EN 50341-1 ed. 2 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace
17 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 690 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro nová elektrická venkovní vedení se jmenovitým střídavým napětím nad 1 kV a jmenovitým kmitočtem do 100 Hz.
Rozsah použití této normy pro stávající venkovní vedení je v každé zemi předmětem požadavků národních normativních aspektů (NNA), aplikovaných v této zemi.
Přesná definice významu a rozsahu termínu "nové venkovní vedení" má být určena každou Národní komisí (NC) v jejích vlastních NNA. Přinejmenším to musí znamenat úplně nové vedení mezi dvěma body, A a B.
Tato norma také platí pro venkovní vedení s izolovanými vodiči a pro venkovní izolované kabelové systémy se jmenovitým střídavým napětím nad 1 kV až do 45 kV včetně a se jmenovitým kmitočtem 100 Hz. Jsou stanoveny dodatečné požadavky a zjednodušení, platná pouze pro tento rozsah napětí.
Návrh a konstrukce venkovních vedení s izolovanými vodiči, kde vnitřní a vnější nejkratší vzdálenosti mohou být menší, než stanovuje tato norma, nejsou pro vedení s napětím nad 45 kV v této normě zahrnuty. Ostatní požadavky této normy se mohou použít a je-li to nezbytné, NNA musí být brány v úvahu.
Tato evropská norma je použitelná pro zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW Optical Ground Wire) a pro fázové vodiče s optickými vlákny (OPCON Optical Conductor). Norma se však nevztahuje na telekomunikační systémy, které se používají na venkovních přenosových vedeních buď jako kabely, upevněné na vodičích a/nebo zemnicích lanech (například navinuté, atd.), nebo jako samostatné kabely, upevněné na podpěrných bodech silového vedení, například dielektrické samonosné kabely (ADSS All Dielectric Self Supported), nebo na telekomunikační zařízení, montovaná na jednotlivé podpěrné body silového vedení. Je-li to nutné, požadavky pro tyto systémy mohou být uvedeny v NNA.
Tato evropská norma se nevztahuje na:
" venkovní elektrická vedení uvnitř uzavřených elektrických provozoven, definovaných v EN 61936-1;
" trakční vedení elektrických drah, pokud to není výslovně požadováno jinou normou.

Označení ČSN EN 50341-1 ed. 2 (333300)
Katalogové číslo 94118
Cena 1 690 Kč1690
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 230 stran formátu A4
EAN kód 8590963941189
Tato norma nahradila ČSN EN 50341-1 (333300) z listopadu 2002
ČSN EN 50423-1 (333301) z září 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50341-2-1 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-12 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-12: Národní normativní aspekty (NNA) pro Island (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-13 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-15 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Nizozemsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-16 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-18 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-19 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-2 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-20 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-20 ed. 2 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-22 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-23 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-23: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovensko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-24 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Národní normativní aspekty (NNA) pro Rumunsko (založené na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-4 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-5 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-5: Národní normativní aspekty (NNA) pro Dánsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-6 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-7 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-7: Národní normativní aspekty (NNA) pro Finsko (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-8 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-8: Národní normativní aspekty (NNA) pro Francii (založena na EN 50341-1:2012)

ČSN EN 50341-2-9 ed. 2 (333300)
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)