ICS 29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení

ČSN IEC 50(466) (330050) - květen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

615 Kč

ČSN 33 3022-1 (333022) - květen 2004

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0

590 Kč

ČSN EN 60909-3 ed. 2 (333022) - listopad 2010 aktuální vydání

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.15t

460 Kč

ČSN EN 60865-1 ed. 2 (333040) - srpen 2012 aktuální vydání

Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

440 Kč

ČSN 33 3070 (333070) - leden 1979

Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí

230 Kč

ČSN EN 50341-1 ed. 2 (333300) - listopad 2013 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace

1 690 Kč

ČSN EN 50341-2-1 (333300) - prosinec 2020

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 50341-2-12 (333300) - červen 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-12: Národní normativní aspekty (NNA) pro Island (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50341-2-13 (333300) - srpen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1kV - Část 2-13: Národní normativní aspekty (NNA) pro Itálii (založena na EN 50341-1:2012)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 50341-2-15 (333300) - listopad 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Nizozemsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50341-2-16 (333300) - srpen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50341-2-18 (333300) - srpen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-18: Národní normativní aspekty (NNA) pro Švédsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 50341-2-19 (333300) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012)

590 Kč

ČSN EN 50341-2-2 (333300) - listopad 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-2: Národní normativní aspekty (NNA) pro Belgii (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50341-2-20 (333300) - říjen 2015

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 50341-2-20 ed. 2 (333300) - červen 2019 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-20: Národní normativní aspekty (NNA) pro Estonsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50341-2-22 (333300) - říjen 2016

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 50341-2-23 (333300) - červen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-23: Národní normativní aspekty (NNA) pro Slovensko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50341-2-24 (333300) - srpen 2019

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Národní normativní aspekty (NNA) pro Rumunsko (založené na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50341-2-4 (333300) - listopad 2019 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 50341-2-5 (333300) - říjen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-5: Národní normativní aspekty (NNA) pro Dánsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50341-2-6 (333300) - říjen 2017

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-6: Národní normativní aspekty (NNA) pro Španělsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50341-2-7 (333300) - březen 2016

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-7: Národní normativní aspekty (NNA) pro Finsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50341-2-8 (333300) - červen 2018

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-8: Národní normativní aspekty (NNA) pro Francii (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50341-2-9 ed. 2 (333300) - únor 2018 aktuální vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

565 Kč

ČSN EN 60652 (333304) - listopad 2004

Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení

190 Kč

ČSN EN 61773 (333305) - leden 2000

Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů

440 Kč

ČSN EN 62567 (333306) - červen 2014

Venkovní vedení - Metody pro zkoušení samotlumících vlastností vodičů

350 Kč

ČSN IEC 61774 (333306) - červenec 2001

Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení

440 Kč

ČSN 33 3320 ed. 2 (333320) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

222 Kč

ČSN EN 61334-3-21 (334730) - červenec 1999

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí

230 Kč

ČSN EN 61334-4-33 (334740) - říjen 2000 aktuální vydání

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-33: Protokoly dálkového přenosu dat - Vrstva datového spoje - Spojově orientovaný protokol

340 Kč

ČSN EN 61334-4-61 (334740) - říjen 2000 aktuální vydání

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva - Bezspojový protokol

350 Kč

ČSN EN 61334-5-1 (334750) - duben 2002

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 5-1: Profily nižších vrstev - Profil s klíčováním posuvem rozprostřeného kmitočtu (S-FSK)

570 Kč

ČSN EN 62488-1 (335010) - září 2013

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN

770 Kč

ČSN EN 50483-1 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50483-2 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 2: Kotevní a nosné svorky pro samonosné svazkové vedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50483-3 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 3: Kotevní a nosné svorky pro systém s nulovým nosným lanem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50483-4 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 4: Spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50483-5 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 5: Elektrická zkouška stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50483-6 (347005) - říjen 2009

Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 6: Environmentální zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62420 (347117) - březen 2009

Koncentrické lanované venkovní elektrické vodiče obsahující jednu nebo více vrstev

340 Kč

ČSN EN 62004 (347306) - duben 2010

Tepelně odolné dráty ze slitiny hliníku pro vodiče venkovních vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 287-2-2 (347420) - říjen 2000

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 2: Tepelný odpor - Oddíl 2: Postup výpočtu přepočítacích součinitelů pro kabely seskupené na vzduchu chráněné před slunečním zářením

190 Kč

ČSN EN 61395 (347474) - červenec 1999

Vodiče venkovního elektrického vedení - Postup zkoušky tečením u lanovaných vodičů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč

ČSN EN 50540 (347504) - únor 2011

Vodiče venkovního elektrického vedení - Hliníkové vodiče s ocelovou výztuží (ACSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 889 (347504) - březen 1997

Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.97t

190 Kč

ČSN EN 50183 (347507) - říjen 2000

Dráty ze slitiny Al-Mg-Si pro vodiče venkovních vedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

ČSN EN 61394 (347510) - červenec 2012

Venkovní vedení - Požadavky na maziva pro holé vodiče z hliníku, slitiny hliníku a oceli

230 Kč

ČSN EN 62219 (347510) - leden 2003

Vodiče venkovního elektrického vedení - Vodiče z tvarovaných drátů s koncentrickými slaněnými vrstvami

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50326 (347511) - březen 2003

Vodiče venkovního elektrického vedení - Charakteristiky maziv

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

TNI IEC/TR 1597 (347512) - srpen 2014

Venkovní elektrické vodiče - Výpočetní metody pro holé lanové vodiče

440 Kč

ČSN 34 7614-1 (347614) - červenec 1999

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

ČSN 34 7614-10N (347614) - listopad 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 10: Přípojkové kabely se středním koncentrickým vodičem - Oddíl 10N: Jednožilové a třížilové přípojkové kabely s koncentrickým středním vodičem (typ 10N-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-2 (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

670 Kč

ČSN 34 7614-3A (347614) - září 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3A: Svazkové žíly pro provoz a stavbu venkovních distribučních vedení (typ 3A-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-3L (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3L: Svazkové žíly pro provoz a stavbu venkovních distribučních vedení (typ 3L-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-4B (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4B: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typy 4B-1 a 4B-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.02t

315 Kč

ČSN 34 7614-4E (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

315 Kč

ČSN 34 7614-4F (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4F: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4F-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-4G (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-4J (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4J-1 a 4J-2)

190 Kč

ČSN 34 7614-4K (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4K: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4K-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-4M (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4M: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4M-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

380 Kč

ČSN 34 7614-4N (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4N-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-5D (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 5: Kabely s nosným lanem a izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 5D: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 5D-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-5I (347614) - únor 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 5: Kabely s nosným lanem a izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 5I: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 5I-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6B (347614) - únor 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

420 Kč

ČSN 34 7614-6D (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6D: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 6D-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-6E (347614) - květen 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6E: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6E-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.02t

420 Kč

ČSN 34 7614-6J (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6J-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6K (347614) - červen 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6K: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6K-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6N (347614) - červen 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6N-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

355 Kč

ČSN 34 7614-7H (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 7: Samonosné kabely s izolací a pláštěm z XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 7H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 7H), Samonosné kabely s izolací XLPE

190 Kč

ČSN 34 7614-8H (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 8: Kabely s izolací XLPE a pláštěm z PVC a nosným lanem (svazkové žíly) - Oddíl 8H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 8H), Kabely s izolací XLPE a středním vodičem tvořeným nosným lanem

230 Kč

ČSN 34 7614-9F (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9F: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9F-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-9G (347614) - listopad 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9G: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9G-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-9I (347614) - listopad 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9I: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9I-1)

125 Kč

ČSN 34 7614-9N (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9N: Jednožilové kabely pro venkovní vedení (typ 9N-1 a 9N-2)

190 Kč

ČSN EN 50397-1 (347620) - březen 2007

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče

340 Kč

ČSN EN 50397-2 (347620) - duben 2010

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 2: Armatury pro izolované vodiče - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50397-3 (347620) - leden 2011

Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně - Část 3: Návod na použití

230 Kč

ČSN EN 61952 ed. 2 (348009) - červen 2009 aktuální vydání

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN EN IEC 61952-1 (348009) - prosinec 2019

Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Definice, koncové armatury a označování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61466-1 ed. 2 (348054) - září 2017 aktuální vydání

Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury

340 Kč

ČSN EN 61467 (348124) - srpen 2009

Izolátory pro venkovní vedení - Izolátorové řetězce a závěsy pro vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Zkoušky obloukovým zkratem

440 Kč

ČSN EN 61854 (348176) - květen 2000

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky pro rozpěrky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 24. březnu 2023 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN IEC 61854 ed. 2 (348176) - prosinec 2020

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky pro rozpěrky

440 Kč

ČSN EN 61284 (348740) - leden 1999

Venkovní vedení - Požadavky na armatury a jejich zkoušky

570 Kč

ČSN EN 61897 (348741) - duben 2000

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem typu Stockbridge

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 7. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN IEC 61897 ed. 2 (348741) - prosinec 2020

Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem

350 Kč

ČSN IEC 353 (351210) - duben 1997

Závěrné tlumivky pro elektrické střídavé sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.03t

540 Kč

ČSN IEC 481 (358207) - duben 1997

Vazební členy pro vysokofrekvenční spoje po vedeních nad 1 000 V

230 Kč

ČSN EN 60900 ed. 3 (359704) - březen 2013

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 25. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN IEC 60900 ed. 4 (359704) - březen 2019

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

570 Kč

ČSN EN 60855-1 (359711) - červenec 2017

Práce pod napětím - Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče - Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu

350 Kč

ČSN EN IEC 60895 ed. 3 (359712) - prosinec 2020

Práce pod napětím - Vodivé oblečení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61318 (359721) - únor 2009

Práce pod napětím - Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení

230 Kč

ČSN EN 61236 ed. 2 (359723) - říjen 2011 aktuální vydání

Práce pod napětím - Upínáky, tyčové objímky a příslušenství

440 Kč

ČSN EN 50340 ed. 2 (359726) - březen 2011 aktuální vydání

Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV

340 Kč

ČSN EN 61472 ed. 2 (359732) - únor 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t

460 Kč

ČSN EN 61477 ed. 2 (359733) - únor 2010 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení

230 Kč

ČSN EN 61481-1 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV

590 Kč

ČSN EN 61481-2 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV

570 Kč

ČSN EN 62193 (359737) - květen 2004

Práce pod napětím - Teleskopické tyče a teleskopické měřicí tyče

340 Kč

ČSN EN 62192 (359742) - únor 2010

Práce pod napětím - Izolační lana

230 Kč

ČSN 37 5711 ed. 2 (375711) - říjen 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami

190 Kč

ČSN 37 6605 ed. 2 (376605) - leden 2012 aktuální vydání

Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod

230 Kč

ČSN EN 12843 (723055) - listopad 2005 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy

340 Kč