ČSN ISO 5-4 (666609) Zrušená norma

Fotografie - Měření hustot - Část 4: Geometrické podmínky měření odrazné hustoty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5-4:1995. ISO 5, pod všeobecným názvem FOTOGRAFIE - Měření hustot - sestává z následujících částí: Část 1: Pojmy, symboly a vysvětlivky. Část 2: Geometrické podmínky pro měření prostupové hustoty. Část 3: Spektrální podmínky. Část 4: Geometrické podmínky pro měření odrazné hustoty. Tato čtvrtá část normy určuje geometrické podmínky pro měření odrazných hustot fotografických a grafických materiálů. Vzorek je osvětlen prstencově ve všech azimutových úhlech. Toto uspořádání není citlivé na směrovaný odraz, vyvolaný strukturou povrchu. To se netýká případů kdy světlo už je polarizováno. ČSN ISO 5-4 (66 6609) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN ISO 5-4 (666609)
Katalogové číslo 21881
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963218816
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)