ČSN EN 60335-2-11 (361040) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na bubnové sušiče

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60335-2-11:1995. Národní předmluva: Souběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60335-2-11 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na bubnové sušiče ( obsahuje změnu A1:1990) (36 1055) z února 1994 v souladu s předmluvou k EN 60335-2-11: 1995, ovšem pro výrobky, které podle tehdejších norem vyhovovaly ke dni 1.1.1998, a to nejpozději do 1.1. 2003. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 335-2- 11: 1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato část 2 se musí používat spolu s EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky. Byla založena na základě vydání této normy z roku 1994. Musí se brát v úvahu změny a revize Části 1 a data, kdy takové změny budou platit, budou stanovena v příslušné změně nebo revizi Části 1. Tam, kde není příslušný článek z Části 1 uveden v této části 2, tento článek platí, pokud je to vhodné. Kde tato norma uvádí "doplněk", "změna" nebo "nahrazuje se", je nutno odpovídající článek z Části 1 příslušně upravit. Články, které doplňují články v Části 1, jsou očíslovány počínaje 101. Tato norma se vztahuje na bezpečnost bubnových sušiček určených pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů. Platnost této normy se vztahuje i spotřebiče, které nejsou určeny pro normální užívání v domácnosti, které však přesto mohou být zdrojem nebezpečí pro veřejnost, jako např. spotřebiče pro obecné použití v činžovních domech nebo v prádelnách. Pokud je to účelné, týká se tato norma běžných nebezpečí, které představují spotřebiče, se kterými přicházejí do styku všechny osoby v domě a jeho okolí. V této normě se nepřihlíží ke zvláštním nebezpečím, která se vyskytují při použití spotřebičů malými dětmi nebo starými a nemocnými osobami bez dozoru; v takových případech mohou být nutné další požadavky. Dále se upozorňuje se na skutečnost, že v mnoha zemích existují další předpisy vydané národními úřady odpovědnými za ochranu bezpečnosti práce. Norma neobsahuje značné množství odchylek od normy kmenové. Nejvíce odchylek zaznamenávají kapitoly: 7 (značení a návody), 11 (Oteplení), 19 (abnormální činnost), 20 (stabilita a mechanická nebezpečí), 22 (konstrukce). Některé ze změn mají bezpečnostní význam. Hygienických otázek se týká kapitola 32: Záření, toxicita a podobná nebezpečí. Norma doslova uvádí toto: "Tato kapitola z části 1 platí." ČSN EN 60335-2-11 (36 1040) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN EN 60335-2-11 (361040)
Katalogové číslo 22361
Cena 230 Kč
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963223612
Změny a opravy A1 6.99t, Z2 3.05t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60335-1 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

ČSN EN 60335-2-101 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

ČSN EN 60335-2-105 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

ČSN EN 60335-2-106 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

ČSN EN 60335-2-108 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

ČSN EN 60335-2-109 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče