Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60335-2-11 (361040) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na bubnové sušiče

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost

ICS: 97.060 Zařízení na údržbu prádla

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60335-2-11:1995. Národní předmluva: Souběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60335-2-11 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na bubnové sušiče ( obsahuje změnu A1:1990) (36 1055) z února 1994 v souladu s předmluvou k EN 60335-2-11: 1995, ovšem pro výrobky, které podle tehdejších norem vyhovovaly ke dni 1.1.1998, a to nejpozději do 1.1. 2003. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 335-2- 11: 1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato část 2 se musí používat spolu s EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky. Byla založena na základě vydání této normy z roku 1994. Musí se brát v úvahu změny a revize Části 1 a data, kdy takové změny budou platit, budou stanovena v příslušné změně nebo revizi Části 1. Tam, kde není příslušný článek z Části 1 uveden v této části 2, tento článek platí, pokud je to vhodné. Kde tato norma uvádí "doplněk", "změna" nebo "nahrazuje se", je nutno odpovídající článek z Části 1 příslušně upravit. Články, které doplňují články v Části 1, jsou očíslovány počínaje 101. Tato norma se vztahuje na bezpečnost bubnových sušiček určených pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů. Platnost této normy se vztahuje i spotřebiče, které nejsou určeny pro normální užívání v domácnosti, které však přesto mohou být zdrojem nebezpečí pro veřejnost, jako např. spotřebiče pro obecné použití v činžovních domech nebo v prádelnách. Pokud je to účelné, týká se tato norma běžných nebezpečí, které představují spotřebiče, se kterými přicházejí do styku všechny osoby v domě a jeho okolí. V této normě se nepřihlíží ke zvláštním nebezpečím, která se vyskytují při použití spotřebičů malými dětmi nebo starými a nemocnými osobami bez dozoru; v takových případech mohou být nutné další požadavky. Dále se upozorňuje se na skutečnost, že v mnoha zemích existují další předpisy vydané národními úřady odpovědnými za ochranu bezpečnosti práce. Norma neobsahuje značné množství odchylek od normy kmenové. Nejvíce odchylek zaznamenávají kapitoly: 7 (značení a návody), 11 (Oteplení), 19 (abnormální činnost), 20 (stabilita a mechanická nebezpečí), 22 (konstrukce). Některé ze změn mají bezpečnostní význam. Hygienických otázek se týká kapitola 32: Záření, toxicita a podobná nebezpečí. Norma doslova uvádí toto: "Tato kapitola z části 1 platí." ČSN EN 60335-2-11 (36 1040) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN EN 60335-2-11 (361040)
Katalogové číslo 22361
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963223612
Změny a opravy A1 6.99t, Z2 3.05t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2007
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60335-1 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2 (361040)
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

ČSN EN 60335-2-101 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

ČSN EN 60335-2-105 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

ČSN EN 60335-2-106 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

ČSN EN 60335-2-108 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

ČSN EN 60335-2-109 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče