Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 60835-2-5 Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 5: Subsystém zpracování digitálního signálu

6 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 60835-2-5 (367630)

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 5: Subsystém zpracování digitálního signálu

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy

ICS: 33.060.30 Radioreléové a pevné družicové komunikační systémy

Anotace obsahu normy

Tato část se zabývá metodami měření subsystému zpracovávajího digitální rádiový signál.
Subsystém zpracovávající digitální rádiový signál je obvykle schopen provádět následující základní činnosti:
- multiplexování dvou nebo více bitových toků (viz IEC 835-2-9, "Služební kanály", obrázek 1);
- vyhodnocení kvality přenosu pro účely přepínání a/nebo vkládání indikace varovného signálu (AIS);
- kódování a multiplexování digitálních služebních kanálů, (viz poznámka);
- scramblování a descramblování;
- sériově-paralelní a paralelně-sériová konverse.
Sestavy systému se liší a proto mohou některé výše uvedené činnosti chybět. V tom případě by se měla brát v úvahu pouze měření, která se vztahují na tyto přítomné činnosti. V digitálních rádioreléových systémech existují mnohé sestavy systému, ve kterých je použito nehierarchických bitových rychlostí. V těch případech, kdy se použije multiplexní zařízení pro přenos více než jednoho hierarchického bitového toku a/nebo přídavných služebních kanálů (na příklad 34 Mbit/s a 140 Mbit/s s vkládáním bitů pro paritní bity a digitální služební kanály, 2 x 34 Mbit/s, atd.). U systémů s nízkou bitovou rychlostí, například < 2 Mbit/s, není prakticky možné provádět měření při velmi nízké četnosti bitových chyb (BER) z důvodu nadměrně dlouhých potřebných časů měření. Dále jsou v mnohých případech přenášeny paritní bity pro kontrolu kvality a pro účely přepínání. Přesto, pokud je to možné, by měl být systém zkoušen v definovaných bodech rozhraní, tak jak je uvedeno v Doporučení CCITT G.703.
POZNÁMKA - Digitálními služebními kanály se zabývá IEC 835-2-9.

Označení ČSN EN 60835-2-5 (367630)
Katalogové číslo 22305
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963223056
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60835-1-1 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlných rádiových systémech - Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 1: Všeobecně

ČSN EN 60835-1-2 +A1 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 2: Základní vlastnosti

ČSN EN 60835-1-3 +A1 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 1: Měření společná pozemním rádioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 3: Přenosové charakteristiky

ČSN EN 60835-1-4 +A1 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 1: Měření společná pozemním rádioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 4: Přenosové vlastnosti

ČSN EN 60835-2-1 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně

ČSN EN 60835-2-10 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 10: Celkové vlastnosti systému

ČSN EN 60835-2-11 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 11: Obvod pro potlačení rušení křížovou polarizací

ČSN EN 60835-2-2 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 2: Anténa

ČSN EN 60835-2-3 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů. Oddíl 3: Vysokofrekvenční rozdělovací obvody

ČSN EN 60835-2-4 (367630)
Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 4: Vysílač/přijímač včetně modulátoru/demodulátoru