ČSN ISO 5-3 (666605) Zrušená norma

Fotografie - Měření hustot - Část 3: Spektrální podmínky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5-3:1995. ISO 5, pod všeobecným názvem FOTOGRAFIE - Měření hustot - sestává z následujících částí: Část 1: Pojmy, symboly a vysvětlivky. Část 2: Geometrické podmínky pro měření prostupové hustoty. Část 3: Spektrální podmínky. Část 4: Geometrické podmínky pro měření odrazné hustoty. Tato třetí část normy určuje spektrální podmínky pro měření několika typů hustot používaných ve fotografickém záznamu obrazu. Tento záznam obsahuje obecný přístup daný jednak uměleckým záměrem, jednak procesem vytvoření obrazu na citlivé vrstvě v důsledku působení elektromagnetického záření. ČSN ISO 5-3 (66 6605) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN ISO 5-3 (666605)
Katalogové číslo 21880
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963218809
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)