ČSN EN 61180-1 (345650) Zrušená norma

Technika zkoušek vysokým napětím zařízení nízkého napětí - Část 1: Definice, požadavky na zkoušky a zkušební předpisy

ČSN EN 61180-1 Technika zkoušek vysokým napětím zařízení nízkého napětí - Část 1: Definice, požadavky na zkoušky a zkušební předpisy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 61180-1:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1180-1:1992 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část normy IEC 1180 (ČSN EN 61180) platí pro: - dielektrické zkoušky stejnosměrným napětím, - dielektrické zkoušky střídavým napětím, - dielektrické zkoušky impulzním napětím, - zkoušky impulzním proudem, - zkoušky kombinací výše uvedeného. Tato norma platí jen pro zkoušky zařízení majícího jmenovité střídavé napětí nejvýše 1 kV nebo stejnosměrné napětí nejvýše 1,5 kV. Tato norma platí hlavně pro zkoušky typové. Může být také použita nebo přizpůsobena pro zkoušky kusové a výběrové podle pokynů příslušné technické komise. Není určena pro zkoušky elektromagnetické kompatibility na elektrických nebo elektronických zařízeních. Norma dále obsahuje v prvním oddílu - Všeobecně, kapitolu: kapitolu 1.2 - Normativní odkazy, dále druhý oddíl - Definice, třetí oddíl - Obecné požadavky na zkušební postupy a zkoušené objekty, čtvrtý oddíl - Zkoušky stejnosměrným napětím, pátý oddíl- Zkoušky střídavým napětím, oddíl šestý - Zkoušky impulzním napětím, oddíl sedmý - Zkoušky impulzním proudem, a oddíl osmý - Složené zkoušky. Norma též obsahuje informativní Přílohu A a B normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61180-1 (34 5650) byla vydána v srpnu 1997.

Označení ČSN EN 61180-1 (345650)
Katalogové číslo 22388
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963223889
Změny a opravy Z1 2.17t, Oprava 1 4.17t
Norma byla zrušena k 29. 7. 2019
a nahrazena ČSN EN 61180 (345650)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61180 (345650)
Technika zkoušek vysokým napětím pro zařízení nízkého napětí - Definice, požadavky na zkoušky a zkušební postupy, zkušební zařízení