ČSN EN ISO 527-1 (640604) Zrušená norma

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy

ČSN EN ISO 527-1 Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Základní principy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 527-1:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 527:1993 obsahující Technickou opravu Corr 1:1994 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část normy specifikuje všeobecné zásady stanovení tahových vlastností plastů a plastových kompozitů za definovaných podmínek zkoušení. Je definováno několik typů zkušebních těles vhodných pro různé typy materiálů. Jednotlivé typy zkušebních těles jsou popsány v příslušných částech ISO 527. Uvedené metody se používají k vyhodnocování chování zkušebních těles při tahovém namáhání a pro stanovení meze pevnosti v tahu, modulu pružnosti při tahovém namáhání a dalších tahových charakteristik ze závislosti napětí/ poměrné prodloužení za daných podmínek. ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) byla vydána v srpnu 1997. Nahradila ČSN 64 0605 z 10.10.1980.

Označení ČSN EN ISO 527-1 (640604)
Katalogové číslo 26028
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963260280
Změny a opravy opr. 12.98
Norma byla zrušena k 1. 11. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 527-1 (640604)
Tato norma nahradila ČSN 64 0605 (640605) z prosince 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 527-2 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ČSN EN ISO 527-3 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

ČSN EN ISO 527-4 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

ČSN EN ISO 527-5 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny