ČSN (normy i změny) z prosince 1993

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 3301 (010235) - prosinec 1993

Statistická interpretace údajů. Porovnání dvou průměrů v případě párových pozorování

190 Kč

ČSN ISO 8201 (011624) - prosinec 1993

Akustika. Akustický nouzový evakuační signál

125 Kč

ČSN 01 4045 (014045) - prosinec 1993

Zvláštní závity pro jízdní kola

190 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8332 (038332) - prosinec 1993

Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.99t

382 Kč

ČSN IEC 721-2-4 (038900) - prosinec 1993

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Sluneční záření a teplota

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 27. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN IEC 721-2-5 (038900) - prosinec 1993

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Oddíl 5: Prach, písek, solná mlha

230 Kč

ČSN IEC 721-2-6 (038900) - prosinec 1993

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Vibrace a otřesy při zemětřesení

230 Kč

ČSN IEC 721-2-7 (038900) - prosinec 1993

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Fauna a flóra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 23. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

157 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 3006 (223006) - prosinec 1993

Závitníky nebroušené s tolerančními poli 2N a 3N. Rozměry a tolerance závitové části

125 Kč

ČSN EN 22857 (223007) - prosinec 1993

Závitníky s broušeným závitem pro metrické závity ISO s tolerančními poli od 4H do 8H a 4G do 6G pro normální a jemné závity. Výrobní tolerance závitové části

340 Kč

ČSN EN 22568 (223210) - prosinec 1993

Ruční a strojní závitové kruhové čelisti a ruční vratidla

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 2537 (259321) - prosinec 1993

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 7406 (267406) - prosinec 1993

Pravidla pro navrhování regálových zakladačů. Tolerance a manipulační vůle ve výškových regálových skladech

190 Kč

ČSN 26 9051 (269051) - prosinec 1993

Paletové jednotky. Výběr a označování vzorků ke zkouškám

65 Kč

ČSN 26 9052 (269052) - prosinec 1993

Paletové jednotky. Zkouška stohováním

65 Kč

ČSN EN 283 (269370) - prosinec 1993

Výměnné nástavby. Zkoušení

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 7752-4 (270133) - prosinec 1993

Jeřáby. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1326 (331326) - prosinec 1993

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu zařízení trakčního vedení a pro práci na trakčním vedení metra

190 Kč

ČSN IEC 50(161) (334201) - prosinec 1993

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.99t, A2 11.00t, A5 2.16t, A4 2.16t, A3 2.16t, A6 12.17t, A7 9.18t, A8 8.19t, A9 7.20t

1 625 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 911 (356612) - prosinec 1993

Měření pro monitorování dostačujícího chlazení v aktivní zóně tlakovodních reaktorů

230 Kč

ČSN 35 9701 (359701) - prosinec 1993

Dielektrické ochranné a pracovné pomocky pre elektrotechniku. Vnútorné vypínacie tyče, poistkové kliešte a záchranné háky

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-19 (360600) - prosinec 1993

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 19: Svietidlá s priestupom vzduchu (bezpečnostné požiadavky)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.99t

315 Kč

ČSN IEC 315-1 (367090) - prosinec 1993

Meracie metódy rádiových prijímačov na rôzné druhy vysielania. Část 1: Všeobecné úvahy a meracie metódy vrátanie nízkofrekvenčných meraní

440 Kč

ČSN ISO 7498-2 (369615) - prosinec 1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Část 2: Bezpečnostná architektúra

550 Kč

ČSN ISO/IEC 7498-4 (369617) - prosinec 1993

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 4: Základná štruktúra spracovania

230 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5006 (395006) - prosinec 1993

Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.97t, Z2 11.98t

189 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0271 (420271) - prosinec 1993

Výkovky ocelové zápustkové. Všeobecné technické požadavky

190 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 2057 (477001) - prosinec 1993

Zemědělské traktory. Dálkově ovládané přímočaré hydromotory pro přípojné stroje

125 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 187 (500303) - prosinec 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.96t

262 Kč

ČSN ISO 8787 (500334) - prosinec 1993

Papír a lepenka. Stanovení kapilární vsákavosti podle Klemma

65 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-5-1 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN 69 0010-5-2 (690010) - prosinec 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.2: Výstroj tlakových nádob

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 718 (700536) - prosinec 1993

Laboratorní sklo. Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty. Metody zkoušení

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN ISO 10080 (726011) - prosinec 1993

Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin

65 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 5105 (735105) - prosinec 1993

Výrobní průmyslové budovy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

262 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 4100 (754100) - prosinec 1993

Průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách. Základní ustanovení

190 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN ISO 6590-1 (770011) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 1: Papírové pytle

340 Kč

ČSN ISO 6591-1 (770215) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 1: Prázdné papírové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN ISO 7965-1 (770615) - prosinec 1993

Obaly. Pádová zkouška pytlů. Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN ISO 10531 (770650) - prosinec 1993

Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek

190 Kč

ČSN EN 76 (771006) - prosinec 1993

Obaly pro spotřebitelská balení určitých potravin. Objemy skleněných a kovových obalů

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN ISO 8160 (800029) - prosinec 1993

Textilie. Tvarované nitě. Slovník

125 Kč

ČSN 80 8455 (808455) - prosinec 1993

Stany. Terminologie

550 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 6177 (813815) - prosinec 1993

Textilní stroje a příslušenství. Zbožové vály. Terminologie a hlavní rozměry

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN 83 0050 (830050) - prosinec 1993

Odběr vzorků důlního ovzduší

125 Kč