ČSN EN 25353 (278005) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce, traktory a stroje pro zemědělství a lesnictví. Vztažný bod sedadla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 25353:1988. (Text mezinárodní normy ISO 5353:1978, změny 1:1981 a 2:1984 byly schváleny CEN jako evropská norma bez jakékoli změny.) Norma určuje metodu a zařízení, které se používají ke stanovení vztažného bodu čalouněného sedadla všech typů. Norma se vztahuje na sedadla určená pro řidiče zemních strojů, traktorů a strojů pro zemědělství a lesnictví. Vztažný bod sedadla (SIP) stanovený a definovaný touto mezinárodní normou, může být považován pro účely navrhování pracovního místa řidiče za průsečík svislé roviny souměrnosti sedadla s teoretickou osou vzájemného natáčení trupu a stehen. Průsečík však musí být stanoven podle přílohy této normy, kde je uváděn jako bod H. Poznámka: Bylo zjištěno, že rozdíl mezi bodem SIP a bodem H, měřený ve směru osy x, a osy z, není větší než ± 10 mm (podrobněji je to uvedeno v příloze normy). Bod SIP může být stanoven buď na sedadle již umístěném na pracovním místě stroje nebo na samotném sedadle mimo stroj. Může být tedy stanoven přímo výrobcem sedadla. Vztažný bod sedadla (SIP) je podle této normy definován takto: "Bod ve střední svislé podélné rovině zařízení pro určování bodu SIP, znázorněného na obrázku 1 (zobrazuje zařízení pro určování vztažného bodu sedadla /SIP/), které je umístěno na sedadle řidiče tak, jak to určuje kapitola 5 (nastavení sedadla při určování vztažného bodu sedadla) a 7 (metoda určování vztažného bodu sedadla). Bod SIP je vzhledem ke stroji pevný a nemění svou polohu se sedadlem při jeho seřizování a nebo kmitání." Norma dále stanoví zejména zařízení pro určování vztažného bodu sedadla, způsob stanovení tří vztažných os x,, y,, z, pro SIP a konečně protokol o měření. ČSN EN 25353 (27 8005) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 27 8005 z 25.6.1990.

Označení ČSN EN 25353 (278005)
Katalogové číslo 15135
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963151359
Norma byla zrušena k 1. 11. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 5353 (278005)