ČSN IEC 721-2-5 (038900)

Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Oddíl 5: Prach, písek, solná mlha

ČSN IEC 721-2-5 Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Oddíl 5: Prach, písek, solná mlha
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 721-2-5:1991 a zavádí HD 478.2.5 S1:1993, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 721-2-5:1991. V tomto oddílu IEC 721-2 se uvádějí charakteristiky prachu, písku, a solné mlhy vyskytující se v přírodě a popisují se vlivy činitelů prostředí, kterým jsou výrobky podrobeny při skladování, dopravě a použití. V čl.4.1 obsahuje norma tuto klasifikaci prachu a písku: Prach: Může být definován jako částice hmoty nespecifikovaného původu nebo složení o velikosti od 1 µm do 150 µm. Částice s průměrem menším než 75 µm mohou vlivem přirozené turbulence vzduchu zůstávat suspendovány v atmosféře po velmi dlouhou dobu. Písek: Tohoto termínu se používá pro oddělené nespojené nashromáždění zvětralých usazenin pro zrna o velikosti mezi 100 µm a 1000 µm. Částice o průměru větším než 150 µm nejsou schopny se vznášet ve vzduchu, pokud nejsou trvale vystaveny silnému přirozenému nebo vynucenému proudu vzduchu nebo turbulenci. Dále v čl.4.2.1 se specifikují druhy prachu a písku: Hlavní složkou mnoha prachů a písků vyskytujících se v přírodě je křemen, který je příčinou poškození výrobků vystavených vlivu prachu a písku v pouštích a v obdobných prašných oblastech. Konečně v čl.4.2.4 se definuje pojem koncentrace: Koncentrace může být měřena na základě hmotnosti, tj. hmotností částic v jednotce objemu vzduchu. Koncentrace prachu a písku v atmosféře se mění v širokých mezích se zeměpisným umístěním, místními klimatickými podmínkami a typem a stupněm prováděné činnosti. Za určitých podmínek se může místně a dočasně uvolnit z povrchu mimořádné množství prachu a písku, avšak suspendovaný prach je unášen větrem pryč. V tabulce 2 jsou ukázány typické koncentrace vyskytující se v různých oblastech v mírných klimatických pásmech.

Tabulka 2 - Typické koncentrace prachu a písku. +------------------------------------+
¦ Oblast ¦ Koncentrace prachu ¦
¦ ¦ a písku ¦
¦ ¦ µg.m-3 ¦
+---------------+---- ----------------¦
¦ Venkovská ¦ 40 až 110 ¦
¦ a předměstská ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Městská ¦ 110 až 450 ¦
¦ ¦ ¦
¦ Průmyslová ¦ 500 až 2000 ¦
+------------------------------------+

Vyšší koncentrace prachu a písku mohou být zjištěny za podmínek vynuceného zvíření, např. vrtulníky a pásovými vozidly, jak je zřejmé z přílohy A, kde jsou uvedeny přibližné rozsahy koncentrací. Konečně Příloha A (informativní) obsahuje koncentrace prachu a písku - příklady vysokých koncentrací. V této příloze jsou obsaženy informace o přibližných hodnotách a rozsazích koncentrací prachu a písku zjištěných při podmínkách vynuceného zvíření, např. vrtulníky nebo pásovými vozidly. Tyto koncentrace jsou považovány za vysoké a extrémní. Jsou uvedeny v tabulce A.1:

Tabulka A.1 - Příklady vysokých koncentrací prachu a písku.
+----------------------------------------------------------+
¦ Druh dopravního prostředku ¦ Přibližná koncentrace ¦
¦ působícího zvíření ¦ prachu a písku ¦
¦ ¦ g.m-3 ¦ +----------------------------------+-----------------------¦
¦Vrtulník ¦ ¦
¦ Vzlet a přistání ¦ ¦
¦ Maximální koncentrace ve vzduchu ¦ ¦
¦ v okolí - jednoho vrtulníku ¦ 1,5 ¦
¦ - formace vrtulníku ¦ 2,5 ¦
¦ ¦ ¦
¦ Maximální koncentrace ¦ 3,0 ¦
¦ u vstupního otvoru ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ Výška visení v metrech nad zemí ¦ ¦
¦ 0,3 ¦ 1,4 až 0,7 ¦
¦ 3 ¦ 0,6 až 0,7 ¦
¦ 25 ¦ 0,1 až 0,3 ¦
¦ ¦ ¦
¦Pásové vozidlo ¦ ¦
¦ Oddíl pro posádku ¦ ¦
¦ - poklopy otevřeny ¦ 0 ,2 až 0,3 ¦
¦ - poklopy uzavřeny ¦ 0,6 ¦
¦ ¦ ¦
¦ Motorový prostor ¦ 3,0 až 6,0 ¦
+------------------------------------------------- ---------+

ČSN IEC 721-2-5 (03 8900) byla vydána v prosinci 1993.

Označení ČSN IEC 721-2-5 (038900)
Katalogové číslo 15352
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963153520
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60721-1 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

ČSN EN 60721-2-1 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu

ČSN EN 60721-2-2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Srážky a vítr

ČSN EN 60721-2-3 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-3: Podmínky vyskytující se v přírodě - Tlak vzduchu

ČSN EN 60721-2-9 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-9: Podmínky vyskytující se v přírodě - Naměřená data o rázech a vibracích - Skladování, přeprava a používání

ČSN EN 60721-3-5 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 5: Zařízení pozemních vozidel

ČSN EN 60721-3-6 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 6: Lodní prostředí

ČSN EN 60721-3-7 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 7: Přenosné a nestacionární použití

ČSN EN 60721-3-9 +A1 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Oddíl 9: Mikroklimata uvnitř výrobků

ČSN EN IEC 60721-2-4 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota

ČSN EN IEC 60721-2-6 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-6: Podmínky vyskytující se v přírodě - Vibrace a otřesy při zemětřesení

ČSN EN IEC 60721-2-7 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-7: Podmínky vyskytující se v přírodě - Fauna a flóra

ČSN EN IEC 60721-3-0 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-0: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod

ČSN EN IEC 60721-3-1 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-1: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Skladování

ČSN EN IEC 60721-3-2 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace

ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN IEC 721-2-6 (038900)
Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Vibrace a otřesy při zemětřesení

foo