ČSN P 97 6001 (976001) Zrušená norma

Elektronická výměna dat. Základy realizace normy EDIFACT v systému EAN (EANCOM)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato předběžná norma stanoví pravidla, na nichž je založena realizace zpráv EDIFACT pro předávání komerčních dat mezi partnery v oblasti systému EAN.
POZNÁMKA -- Úplný funkční popis systému pro EDIFACT je obsažen a udržován podle dohodnutých postupů ve Sborníku OSN pro výměnu dat v obchodě (United Nations Trade Data Interchange Directory, UNTDID), který je schvalován a publikován v kompetenci Hospodářské komise OSN pro Evropu. Kromě normy ISO 9735 jsou součástí UNTDID další mezinárodně dohodnuté normy, sborníky a potřebné směrnice. Zavádění UNTDID do soustavy ČSN zahájila Českoslovesnká obchodní a průmyslová komora Praha zpracováním citovaných norem ČSN ISO 9735 a ČSN EN 27 372.

Označení ČSN P 97 6001 (976001)
Katalogové číslo 15356
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963153568
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
a nahrazena ČSN 97 7117 (977117)