ČSN 97 7117 (977117)

Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EANUCC (EANCOMR)

ČSN 97 7117 Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EANUCC (EANCOMR)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje pravidla pro používání standardních zpráv EANCOMR (podskupin UN/EDIFACT) v oblasti výměny obchodních dokumentů v dodavatelském řetězci (výroba - distribuce - prodej zboží).
Obsahuje definice specifických pravidel pro identifikaci zboží a obchodních partnerů vyplývajících ze systému EANoUCC, jehož je nedílnou součástí. EANCOMR zahrnuje v současné době 47 standardních zpráv, které odpovídající prakticky všem obchodním požadavkům v různých stádiích obchodního cyklu: Základní datové zprávy popisují zúčastněné strany a produkty. Obchodní transakce začínají objednávkou a končí zprávou o připsání částky na vrub nebo ve prospěch po logickém sledu obchodního cyklu. Výkazové zprávy nebo zprávy o plánech se používají k informování obchodního partnera o obchodní činnosti nebo o výhledovém plánu požadavků v budoucnosti a umožňují tak racionalizaci dodavatelského řetězce.
Instrukce pro poskytovatele logistických služeb nebo dopravce a jejich hlášení umožňují automatizaci všech kroků v dodavatelském řetězci. Tato norma je založena (na rozdíl od UN/EDIFACT) na používání mezinárodně platných číselných struktur systému EANoUCC. To přirozeně zjednodušuje zavádění systému u obchodních partnerů.
GTIN ( Global Trade Item Number) je globální číslo obchodní položky, které poskytuje jedinečnou a jednoznačnou identifikaci pro každou položku a její varianty bez ohledu na místo jejího původu nebo určení. To má zásadní význam při elektronické výměně standardních zpráv v otevřeném prostředí. GLN (Global Location Number) je globální lokalizační číslo, které jednoznačně definuje daného účastníka EDI. Používá se nejen v samotných zprávách EANCOMR, ale je s úspěchem využíváno k adresaci a směrování přenosů v síti.

Označení ČSN 97 7117 (977117)
Katalogové číslo 63067
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2002
Datum účinnosti 1. 3. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963630670
Tato norma nahradila ČSN P 97 6001 (976001) z prosince 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 97 71 17
  • ČSN 977117
  • ČSN 97 71 17 : 2002
  • ČSN 977117:2002
  • ČSN 97 7117:2002