ČSN ISO 6145-4 (385615) Zrušená norma

Analýza plynů. Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody. Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6145-4:1986. Tvoří čtvrtou část ISO 6145, která se zabývá různými dynamickými objemovými metodami používanými pro přípravu kalibračních plynných směsí. Norma popisuje přípravu kalibrační plynné směsi kontinuálním směšováním objemových průtoků, přičemž přesnost objemového zlomku každé složky o rozmezí 10.10-3 až 10.10-6 je asi 5 %. Je popsána podstata metody, praktické příklady a příklady pracovních podmínek, výpočty, zdroje chyb a další. ČSN ISO 6145-4 (38 5615) byla vydána v prosinci 1994.

Označení ČSN ISO 6145-4 (385615)
Katalogové číslo 15173
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963151731
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 6145-4 (385615)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6145-1 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska

ČSN EN ISO 6145-10 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda

ČSN EN ISO 6145-11 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování

ČSN EN ISO 6145-4 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda

ČSN EN ISO 6145-5 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5:2009)

ČSN EN ISO 6145-6 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku

ČSN EN ISO 6145-7 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku

ČSN EN ISO 6145-8 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda

ČSN EN ISO 6145-9 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9:2009)