ČSN 34 1412 (341412) Zrušená norma

Důlní zařízení. Systémy elektrického ovládání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Slovenského báňského úřadu na základě jeho požadavku. Platí pro nově konstruované dobývací stroje, razicí stroje, průchozí drtiče a pásové a porubové dopravníky používané v podzemí uhelných dolů. Tato norma stanoví konstrukční a bezpečnostní požadavky na elektrické ovládací zařízení výše uvedených strojů, včetně zařízení pro nouzové zastavení, vydání výstražného signálu před spuštěním a ochranná zařízení strojů. Za pozornost stojí tyto definice (kap. 2): Čl.2.6 Výstražné zařízení pro vydání výstrahy před spuštěním: Zařízení, které oznamuje spuštění pohonu stroje nebo strojního zařízení optickým nebo akustickým varovným signálem. Čl.2.7 Zařízení pro nouzové zastavení: Zařízení, kterým lze bez zpoždění vypnout všechny pohony stroje nebo strojního zařízení a zablokovat je proti spuštění. Čl.2.8 Bezpečnostní obvod: Ovládací obvod se zvýšenou provozní spolehlivostí, sloužící převážně k zajištění ochrany osob; musí umožňovat, aby všechny stroje nebo strojní zařízení mohly být bez zpoždění vypnuty a zablokovány proti spuštění. Čl.2.9 Zařízení pro zastavení a zablokování: Zařízení pro provozní zastavení a zablokování strojů nebo strojních zařízení, které navíc musí světelně signalizovat provedení daných povelů pro zastavení; je určeno pro zajištění osob při práci na strojích nebo strojních zařízeních nebo v jejich nebezpečných prostorech; signalizace musí být u ovládačů, kterými je dáván povel k zastavení a zablokování. Čl.2.10 Hlídací zařízení: Zařízení, které hlídá provozní stavy nebo průběh činnosti stroje nebo strojního zařízení. Normalizovány jsou dále všeobecné a doplňující požadavky na ovládací zařízení. (Kap. 3 a 4.) ČSN 34 1412 byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 34 1412 z 5.4.1986.

Označení ČSN 34 1412 (341412)
Katalogové číslo 15149
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963151496
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 14 12
  • ČSN 341412
  • ČSN 34 14 12 : 1993
  • ČSN 341412:1993
  • ČSN 34 1412:1993