ČSN ISO 8113 (700557) Zrušená norma

Skleněné obaly. Odolnost proti svislému zatížení. Metoda zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8113:1985. Čl.3.1.c) a 4.4 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Tato norma popisuje metodu ověřování a stanovení odolnosti skleněných obalů proti vnější síle působící ve směru osy. Kontrolní zkoušky jsou vhodné zejména pro případy, kdy odolnost proti svislému zatížení je pro určitý obal předepsána. Zezávazněný článek se týká zkušebního zařízení a stanoví v 3.1 c): "Lis nebo jiný vhodný přístroj s těmito vlastnostmi ... musí být vybaven ochranným krytem nebo na každý zkoušený vzorek se nasune dostatečně pevný válcový kryt vhodných rozměrů, jehož výška je nepatrně menší než výška zkoušeného vzorku." Druhý zazávazněný článek se týká zabezpečení obalu v průběhu zkoušky. V zmíněném čl.4.4 se stanoví: "Obal se zabezpečí pomocí ochranného krytu a na ústí se umístí příslušný uzávěr. Nepoužije-li se uzávěr, přikryje se zkoušený obal podložkou podobnou spodní podložce." Normalizovány jsou tedy požadavky na přístroj, provedení zkoušky a protokol o zkoušce. ČSN ISO 8113 (70 0557) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila částečně ČSN 77 0421 z 4.1.1978 (v oblasti zkoušení obalového skla).

Označení ČSN ISO 8113 (700557)
Katalogové číslo 15158
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963151588
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 8113 (770557)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)